pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: MOJ SA (MOJ)

Pełna nazwa MOJ SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. TOKARSKA 6 40-859 KATOWICE
Telefon (032) 604-09-00
Prezes Roman Jerzy Łój
Fax (032) 604-09-01
WWW www.moj.com.pl
E-mail sekretariat@moj.com.pl
ISIN PLMOJ0000015

Komunikaty spółki: MOJ SA (MOJ)

2014-11-18 14:06 Transakcje zs spółką Karbon 2 Sp.z o. o. .
2014-11-14 07:15 Raport kwartalny SA-Q 3/2014
2014-10-16 11:54 Transakcje ze spółką MELGAR Sp. z o. o.
2014-09-18 08:16 Transakcje ze spółką Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.
2014-08-29 07:29 Raport półroczny SA-P 2014
2014-07-11 11:08 Zawarcie znaczącej umowy
2014-06-26 11:35 Transakcje zs spółką Karbon 2 Sp.z o. o. .
2014-06-25 10:19 Treści uchwał podjętych na ZWZA MOJ S.A. w dniu 24 czerwca 2014 r.
2014-06-25 10:16 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA MOJ S.A. odbytym w dniu 24.06.2014 roku.
2014-06-05 12:19 Transakcje ze spółką GET TRADE s.r.o.
2014-05-28 15:23 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MOJ S.A. zwołanego na dzień 24.06.2014 r.
2014-05-28 15:20 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOJ S.A. - termin i prządek obrad.
2014-05-20 14:44 Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.
2014-05-14 17:57 Raport kwartalny SA-Q 1/2014
2014-05-07 14:59 Raport roczny SA-R 2013
2014-05-07 14:54 Ponowne wysłanie SA-R 2013
2014-04-30 18:03 Raport roczny SA-R 2013
2014-04-29 09:13 Transakcje ze spółką Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.
2014-02-28 07:35 Raport kwartalny SA-Q 4/2013
2014-02-25 14:53 Korekta Raportu Bieżącego nr 2/2014
2014-02-07 15:05 Transakcje zs spółką Karbon 2 Sp.z o. o. .
2014-02-04 16:49 Transakcje ze spółką Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.
2014-01-31 10:13 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 r.
2014-01-17 13:06 Podpisanie znaczącej umowy
2013-12-19 10:37 Rozszerzenie składu Zarządu Spółki
2013-12-19 10:31 Publikacja tekstu jednolitego Statutu MOJ S.A.
2013-11-20 14:31 Umowa Kredytowa
2013-11-14 19:15 SA-Q
2013-10-31 13:38 Zmiany w Radzie Nadzorczej MOJ S.A.
2013-10-31 13:35 Treści uchwał podjętych na NWZ MOJ S.A. w dniu 31 października2013 r.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm