pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: MOJ SA (MOJ)

Pełna nazwa MOJ SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. TOKARSKA 6 40-859 KATOWICE
Telefon (032) 604-09-00
Prezes Roman Jerzy Łój
Fax (032) 604-09-01
WWW www.moj.com.pl
E-mail sekretariat@moj.com.pl
ISIN PLMOJ0000015

Komunikaty spółki: MOJ SA (MOJ)

2016-08-30 17:46 Raport półroczny SA-P 2016
2016-07-28 10:59 Transakcje ze spółką Karbon 2 Sp.z o. o.
2016-07-26 13:33 Zawarcie umowy znaczącej
2016-07-07 14:04 Uzupełnienie do RB nr 18/2016 z dn. 27.06.2016 r.
2016-07-05 14:39 Przyjęcie Indywidualnego Standardu Raportowania MOJ S.A. w Katowicach.
2016-06-27 15:30 Powołanie Zarządu na nową kadencję.
2016-06-27 15:25 Wybór członków Rady Nadzorczej na nową IV kadencję.
2016-06-27 15:20 Uchwały podjęte na ZWZ MOJ S.A. w dniu 27.06.2016 r.
2016-06-27 14:51 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA MOJ S.A. odbytym w dniu 27.06.2016 roku.
2016-06-01 13:20 Załącznik do projektu uchwały nr4/2016 ZWZ MOJ S.A. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki MOJ Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
2016-06-01 13:19 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MOJ S.A. zwołanego na dzień 27.06.2016 r.
2016-06-01 13:16 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOJ S.A. - termin i prządek obrad.
2016-05-31 14:30 Zawarcie znaczącej umowy
2016-05-20 14:17 Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.
2016-05-13 17:23 Raport kwartalny SA-Q 1/2016
2016-04-29 17:42 Raport roczny SA-R 2015
2016-04-04 13:12 Transakcje ze spółką Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.
2016-04-01 11:08 Transakcje ze spółką Karbon 2 Sp.z o. o.
2016-03-17 08:01 Transakcje ze spółką Karbon 2 Sp.z o. o.
2016-02-29 08:02 Raport kwartalny SA-Q 4/2015
2016-02-03 12:41 Uzupełnienie informacji do RB-5_2016
2016-02-03 12:39 Uzupełnienie informacji do RB-4_2016
2016-02-01 13:17 Powołanie Wiceprezesa Zarządu.
2016-02-01 13:16 Powołanie Prezesa Zarządu.
2016-02-01 13:15 Odwołanie osoby zarządzającej.
2016-02-01 13:14 Odwołanie osoby zarządzającej.
2016-01-27 09:05 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 r.
2015-11-30 13:22 Transakcje ze spółką MIROBOSS Group s. r. o.
2015-11-30 13:20 Transakcje ze spółką AAE Global Trans Spedition Sp. z o. o.
2015-11-19 09:16 Przedłużenie umów kredytowych .

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm