pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: MOJ SA (MOJ)

Pełna nazwa MOJ SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. TOKARSKA 6 40-859 KATOWICE
Telefon (032) 604-09-00
Prezes Roman Jerzy Łój
Fax (032) 604-09-01
WWW www.moj.com.pl
E-mail sekretariat@moj.com.pl
ISIN PLMOJ0000015

Komunikaty spółki: MOJ SA (MOJ)

2015-11-13 11:51 Pozostałe informacje do raportu kwartalnego SA-Q3/2015
2015-11-12 07:31 Raport kwartalny SA-Q 3/2015
2015-09-18 14:29 Rezygnacja z funkcji Członka Zarządu
2015-08-28 07:22 Raport półroczny SA-P 2015
2015-08-20 08:09 Transakcje ze spółką MIROBOOS Group s. r. o.
2015-08-05 13:28 Transakcje ze spółką AAE Global Trans Spedition Sp. z o. o.
2015-08-05 13:25 Transakcje ze spółką Karbon 2 Sp.z o. o.
2015-07-23 08:42 Transakcje ze spółką Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.
2015-07-09 11:00 Transakcje ze spółką MIROBOOS Group s. r. o.
2015-06-26 14:16 Treści uchwał podjętych na ZWZA MOJ S.A. w dniu 26 czerwca 2015 r.
2015-06-26 14:06 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA MOJ S.A. odbytym w dniu 26.06.2015 roku.
2015-05-29 13:56 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MOJ S.A. zwołanego na dzień 26.06.2015 r.
2015-05-29 13:54 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOJ S.A. - termin i prządek obrad.
2015-05-19 09:31 Zawarcie umowy znaczącej.
2015-05-15 07:05 Raport kwartalny SA-Q 1/2015
2015-05-12 08:42 Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.
2015-05-12 08:36 Ocena sytuacji Spółki dokonana przez Radę Nadzorczą.
2015-04-30 17:33 Raport roczny SA-R 2014
2015-03-18 15:31 Porozumienie z Miastem Katowice
2015-03-12 09:28 Transakcje ze spółką MEGACORP Sp. z o. o. z Krakowa
2015-03-12 09:20 Transakcje ze spółką Karbon 2 Sp.z o. o. .
2015-03-10 15:33 Transakcje ze spółką Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.
2015-02-27 07:32 Raport kwartalny SA-Q 4/2014
2015-02-10 13:10 Podpisanie znaczącej umowy
2015-02-03 14:39 Transakcje ze spółką Thorr Factory s.r.o.
2015-01-22 11:02 Podpisanie znaczącej umowy
2015-01-22 10:58 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 r.
2014-12-08 08:51 Transakcje ze spółką MEGACORP Sp. z o. o. z Krakowa
2014-12-08 08:48 Transakcje ze spółką Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.
2014-11-21 12:40 Przedłużenie umów kredytowych .

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm