pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: MOJ SA (MOJ)

Pełna nazwa MOJ SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. TOKARSKA 6 40-859 KATOWICE
Telefon (032) 604-09-00
Prezes Roman Jerzy Łój
Fax (032) 604-09-01
WWW www.moj.com.pl
E-mail sekretariat@moj.com.pl
ISIN PLMOJ0000015

Komunikaty spółki: MOJ SA (MOJ)

2013-10-31 13:31 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ MOJ S.A. w dniu 31.10.2013 r.
2013-10-04 11:20 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MOJ S.A.
2013-10-04 11:19 Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 31 października 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach.
2013-10-01 14:48 rejestracja zmian Statutu Spółki MOJ Spółka Akcyjna
2013-10-01 14:47 - połączenia Spółek MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach ( spółka przejmująca) oraz Fabryki Wyrobów Metalowych Kuźnia „OSOWIEC” sp. z o. o. ( spółka przejmowana) - zmiany wysokości kapitału zakładowego MOJ S.A.
2013-09-11 13:03 Treści uchwał podjętych na ZWZA MOJ S.A. w dniu 10 września 2013 r.
2013-09-11 12:58 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA
2013-08-30 06:12 Raport półroczny SA-P 2013
2013-08-22 08:42 Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia spółki MOJ S.A. ze spółką Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia "OSOWIEC" Sp. z o. o.
2013-08-19 07:26 Korekta dnia rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki MOJ S.A. .
2013-08-14 15:11 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOJ S.A. zwołanego na dzień 10.09.2013 r.
2013-08-14 13:01 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 10 września 2013r.
2013-08-07 14:07 Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia spółki MOJ S.A. ze spółką Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia "OSOWIEC" Sp. z o. o.
2013-08-07 07:55 Opinia niezależnego biegłego sądowego z badania planu połączenia spółek.
2013-06-21 15:36 Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję.
2013-06-21 15:19 Wybór członków Rady Nadzorczej na nową III kadencję.
2013-06-21 15:18 Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.
2013-06-21 15:12 Treści uchwał podjętych na ZWZA MOJ S.A. w dniu 21 czerwca 2013 r.
2013-06-21 15:08 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA
2013-05-28 17:02 Informacja o zamiarze połączenia i przyjęciu planu połączenia .
2013-05-24 14:28 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok.
2013-05-24 09:01 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOJ S.A. zwołanego na dzień 21.06.2013 r.
2013-05-24 08:59 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. - termin i porządek obrad
2013-05-15 07:42 Raport kwartalny SA-Q 1/2013
2013-04-30 07:22 Raport roczny SA-R 2012
2013-03-15 14:24 Zmiany w zawartej znaczącej umowie z dn 9.10.2012r.
2013-03-01 10:41 Treści uchwał podjętych na NWZA MOJ S.A. w dniu 28 lutego 2013 r.
2013-02-28 08:08 Raport kwartalny SA-Q 4/2012
2013-02-20 09:08 Zawarcie znaczącej umowy nabycia aktywów.
2013-02-05 12:33 Podpisanie znaczącej umowy.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm