pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: MOJ SA (MOJ)

Pełna nazwa MOJ SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. TOKARSKA 6 40-859 KATOWICE
Telefon (032) 604-09-00
Prezes Roman Jerzy Łój
Fax (032) 604-09-01
WWW www.moj.com.pl
E-mail sekretariat@moj.com.pl
ISIN PLMOJ0000015

Komunikaty spółki: MOJ SA (MOJ)

2007-07-30 08:56 Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2007 r.
2007-07-16 23:26 Zawarcie znaczącej umowy
2007-06-29 16:38 Przyjęcie zasady nr 6 dobrych praktyk dot. walnych zgromadzeń
2007-06-29 16:37 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 28.06.2007 r.
2007-06-29 16:36 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28.06.2007 r.
2007-06-28 16:56 Zawarcie umowy wyłączności na reprezentację i dystrybucję na terenie RP – informacja poufna
2007-06-21 16:33 Odwołanie prokurenta i powołanie nowej osoby na stanowisko prokurenta
2007-06-20 16:33 Treść projektów uchwał
2007-06-19 16:42 Zmiana treści statutu Spółki - złożenie wniosku o rejestrację zmian w KRS
2007-06-19 16:40 Ocena sytuacji Spółki w 2006 roku dokonana przez Radę Nadzorczą
2007-06-18 17:41 Koszty emisji akcji serii E
2007-06-12 16:33 Aneks do umowy kredytowej
2007-06-12 16:32 Aneks do umowy kredytowej
2007-06-11 16:42 Wprowadzenie do obrotu PDA i ustalenie dnia ich pierwszego notowania
2007-06-11 16:41 Rejestracja PDA w KDPW
2007-06-11 16:40 Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji i PDA
2007-06-11 16:38 Korekta raportu bieżącego nr 6/2007
2007-06-07 15:55 Zawarcie Umowy Kredytowej
2007-06-05 18:25 Złożenie wniosku o wprowadzenie PDA do obrotu na GPW
2007-06-05 13:37 Oświadczenie MOJ S.A. w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego
2007-06-04 17:40 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2007-06-04 16:50 Informacja o zakończeniu subskrypcji na akcje serii E
2007-05-31 23:07 Rejestracja akcji i PDA w KDPW
2007-05-29 17:27 Aneks nr 1 do prospektu emisyjnego
2007-05-29 17:15 Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E
2007-05-25 16:59 Zawarcie ugody
2007-05-17 16:55 Przystąpienie do systemu ESPI

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm