pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Interferie SA (INF)

Pełna nazwa INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. RYCERSKA 24 59-220 LEGNICA
Telefon (076) 74-95-400
Prezes Piotr Sosiński
Fax (076) 74-95-401
WWW www.interferie.pl
E-mail interferie@interferie.pl
ISIN PLINTFR00023

Komunikaty spółki: Interferie SA (INF)

2016-10-28 17:34 Raport kwartalny Q 3/2016
2016-10-19 17:02 WYKREŚLENIE HIPOTEKI UMOWNEJ
2016-10-04 17:11 Informacja na temat członka Rady Nadzorczej powołanego przez NWZ w dniu 30.09.2016r.
2016-09-30 20:01 Korekta Raportu bieżącego Nr 53/2016
2016-09-30 14:39 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A.
2016-09-30 14:33 Treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.09.2016 r.
2016-09-30 14:22 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.09.2016 r.
2016-09-02 09:38 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A., projekty uchwał
2016-09-01 14:00 Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2016-08-31 17:28 Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 rozporządzenia MAR.
2016-08-31 17:09 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
2016-08-12 17:27 Raport półroczny P 2016
2016-08-05 21:00 Szacunkowe wyniki po I półroczu 2016 roku
2016-07-11 20:48 Postanowienia sądu dotyczące rejestru zastawów
2016-07-08 10:59 Postanowienia sądu dotyczące rejestru zastawów
2016-07-03 14:09 Polityka ujawniania informacji poufnych w INTERFERIE S.A.
2016-07-01 16:38 Postanowienia sądu dotyczące rejestru zastawów
2016-06-30 17:25 Postanowienia sądu dotyczące rejestru zastawów
2016-06-28 16:30 Wykreślenie zastawu z rejestru zastawów
2016-06-28 13:53 Powołanie w skład komitetu audytu
2016-06-28 13:46 Postanowienia sądu o wpisie do rejestru zastawów
2016-06-28 13:28 Wybór biegłego rewidenta
2016-06-10 18:18 Wykreślenie zastawu z rejestru zastawów
2016-06-07 16:41 Postanowienia sądu o wpisie do rejestru zastawów
2016-06-07 16:39 Wykreślenie hipoteki umownej łącznej
2016-05-30 17:01 Postanowienia sądu o wpisie do rejestru zastawów
2016-05-30 17:00 Informacja o dokonaniu wpisu do księgi wieczystej
2016-05-20 22:05 Postanowienia sądu o wpisie do rejestru zastawów
2016-05-20 12:43 Informacja o dokonaniu wpisu do księgi wieczystej
2016-05-10 14:34 Informacje dotyczące Członków Zarządu INTERFERIE S.A. powołanych dnia 6 maja 2016 roku przez Radę Nadzorczą Spółki

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm