pieniadz.pl

Interferie SA
Informacja na temat członka Rady Nadzorczej powołanego przez NWZ w dniu 30.09.2016r.

04-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 56 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-04
Skrócona nazwa emitenta
INTERFERIE S.A.
Temat
Informacja na temat członka Rady Nadzorczej powołanego przez NWZ w dniu 30.09.2016r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje informacje dotyczące członka Rady Nadzorczej powołanego do składu Rady Nadzorczej Spółki przez Walne Zgromadzenie dnia 30.09.2016r.:

IRENEUSZ SZCZAP _69 lat_

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:
Politechnika Wrocławska we Wrocławiu, Wydział Budownictwa Lądowego, Tytuł: magister inżynier budownictwa _1971_
Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

2010 - 2016 Dyrektor ds. Realizacji Inwestycji, INWESTBUD Sp. z o.o., Wałbrzych
2007 - 2012 Członek Rady Nadzorczej, RIVENDELL Sp. z o.o., Szczawno-Zdrój _spółka branży hotelarskiej_
2003 - 2010 Pełnomocnik Zarządzający, ZAKŁAD OBSŁUGI BUDOWNICTWA, Wałbrzych
1994 - 2003 Prezes Zarządu, RIVENDELL Sp. z o.o. Szczawno-Zdrój _spółka branży hotelarskiej_
2000 - 2002 Prezes Zarządu, DWORZYSKO Sp. z o.o. Szczawno-Zdrój _spółka branży hotelarskiej_
1992 - 1994 Prezes Zarządu, LIR Sp. z o.o., Wałbrzych
1982 - 1992 Prezes Zarządu, Spółdzielnia Mieszkaniowa GÓRNIK, Wałbrzych
1981 - 1982 Naczelny Inżynier, Przedsiębiorstwo Usług Remontowo-Budowlanych, Wałbrzych
1976 - 1981 Zastępca Dyrektora ds. Produkcji, PRM "SZKŁOMONT", Wałbrzych
1974 - 1976 Dyrektor Zakładu Remontowo-Budowlanego, Wojewódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wałbrzych
1971 - 1975 Wykładowca Przedmiotów Zawodowych, Technikum Budowlane, Wałbrzych
1971 - 1974 Stażysta / Majster / Kierownik Działu Produkcji, Wojewódzki Zarząd Dróg, Ulic i Mostów, Wałbrzych
1970 - 1971 Asystent Techniczny Politechnika Wrocławska _Katedra Mechaniki Gruntów_Powołany Członek Rady Nadzorczej nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec działalności przedsiębiorstwa INTERFERIE S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec INTERFERIE S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _jednolity tekst Dz. U. z 2014.133_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2022-08-18

+ więcej
  • EUR euro 4,7244 +0,69%  +3,23gr
  • USD dolar 4,6468 +0,76%  +3,49gr
  • GBP funt 5,5983 +0,30%  +1,65gr
  • CHF frank 4,8733 +0,48%  +2,33gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm