pieniadz.pl

Interferie SA
Treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.09.2016 r.

30-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 53 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-30
Skrócona nazwa emitenta
INTERFERIE S.A.
Temat
Treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.09.2016 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd INTERFERIE S.A. podaje do wiadomości treści uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30.09.2016 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że żaden z akcjonariuszy nie złożył wniosku o zmianę liczby członków urzędującej Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 38 Ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. Nr 33, poz. 259_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-30

+ więcej
  • EUR euro 4,5268 -1,23%  -5,66gr
  • USD dolar 3,8658 -1,45%  -5,70gr
  • GBP funt 4,9560 -1,90%  -9,62gr
  • CHF frank 4,1878 -1,46%  -6,22gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm