pieniadz.pl

Interferie SA
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A.

30-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 54 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-30
Skrócona nazwa emitenta
INTERFERIE S.A.
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu 30.09.2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Rady Nadzorczej p. Renatę Wiernik Gizicką.

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu 30.09.2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do składu Rady Nadzorczej p. Ireneusza Szczap.

Informacje o powołanym Członku Rady Nadzorczej, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 21 i 22_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2014 r., poz. 133_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-30

+ więcej
  • EUR euro 4,5268 -1,23%  -5,66gr
  • USD dolar 3,8658 -1,45%  -5,70gr
  • GBP funt 4,9560 -1,90%  -9,62gr
  • CHF frank 4,1878 -1,46%  -6,22gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm