pieniadz.pl

Bank Handlowy SA
Informacja dotycząca nałożenia na Bank Handlowy w Warszawie S.A. bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

05-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-05
Skrócona nazwa emitenta
HANDLOWY
Temat
Informacja dotycząca nałożenia na Bank Handlowy w Warszawie S.A. bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. _Rozporządzenie MAR_.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr. 22/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 roku, Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. _"Bank"_ informuje, iż w dniu 4 października 2016 roku Komisja Nadzoru Finansowego zidentyfikowała Bank jako inną instytucję o znaczeniu systemowym oraz nałożyła, na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej, bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 unijnego rozporządzenia CRR _nr 575/2013_. Decyzja Komisji jest natychmiast wykonalna.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm