pieniadz.pl

Bank Handlowy SA
Informacja o zmianie daty przekazania raportu okresowego za III kwartał 2016 roku

18-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-18
Skrócona nazwa emitenta
HANDLOWY
Temat
Informacja o zmianie daty przekazania raportu okresowego za III kwartał 2016 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Podstawa prawna: Zgodnie z § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm_.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. informuje, iż zmienia informację o datach przekazywania raportów okresowych w 2016 roku, przekazaną w dniu 19.01.2016 roku raportem bieżącym nr 1/2016.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. informuje, iż ulega zmianie data publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego grupy kapitałowej za III kwartał 2016 roku. Raport ten zostanie przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i agencji informacyjnej w dniu 14 listopada 2016 roku.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-12-01

+ więcej
  • EUR euro 4,3494  0,00%   0,02gr
  • USD dolar 3,9910 +0,25%  +1,00gr
  • GBP funt 5,0557 +0,41%  +2,07gr
  • CHF frank 4,5670 +0,35%  +1,60gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm