pieniadz.pl

Bank Handlowy SA
Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 22 września 2016 r.

22-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-22
Skrócona nazwa emitenta
HANDLOWY
Temat
Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 22 września 2016 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 133_, Bank Handlowy w Warszawie S.A. przedstawia treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 września 2016 r. Treść podjętych uchwał zawarta jest w Załączniku do raportu.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-28

+ więcej
  • EUR euro 4,6340 +0,60%  +2,75gr
  • USD dolar 4,4062 +1,01%  +4,40gr
  • GBP funt 5,3631 +1,20%  +6,34gr
  • CHF frank 4,7973 +0,80%  +3,83gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm