pieniadz.pl

Bank Handlowy SA
Informacja o akcjonariuszach, którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 22 września 2016 r.

22-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-22
Skrócona nazwa emitenta
HANDLOWY
Temat
Informacja o akcjonariuszach, którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 22 września 2016 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie art. 70 pkt 3_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Bank Handlowy w Warszawie S.A. informuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Handlowego w Warszawie S.A. odbytym w dniu 22 września 2016 r. akcjonariuszem, który posiadał co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu był:
Citibank Overseas Investment Corporation z siedzibą w New Castle, Delaware, USA. Liczba głosów, która przysługiwała temu akcjonariuszowi z posiadanych akcji wynosiła 97.994.700, co stanowiło 87,87% udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 75% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-27

+ więcej
  • EUR euro 4,6065 -0,03%  -0,12gr
  • USD dolar 4,3622 +0,32%  +1,37gr
  • GBP funt 5,2997 +0,03%  +0,17gr
  • CHF frank 4,7590 -0,14%  -0,67gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm