pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Bank Handlowy SA (BHW)

Pełna nazwa BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. SENATORSKA 16 00-923 WARSZAWA
Telefon (022) 657-72-00; 690-40-00
Prezes Sławomir Sikora
Fax (22) 6903749
WWW www.citihandlowy.pl
E-mail relacjeinwestorskie@citi.com
ISIN PLBH00000012

Komunikaty spółki: Bank Handlowy SA (BHW)

2016-10-18 14:58 Informacja o zmianie daty przekazania raportu okresowego za III kwartał 2016 roku
2016-10-13 12:46 Informacja o zarejestrowaniu zmian w Statucie Banku Handlowego w Warszawie S.A.
2016-10-05 18:43 Informacja dotycząca nałożenia na Bank Handlowy w Warszawie S.A. bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
2016-09-22 17:15 Informacja o akcjonariuszach, którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 22 września 2016 r.
2016-09-22 17:09 Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 22 września 2016 r.
2016-09-22 16:59 Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
2016-08-25 11:13 Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 22 września 2016 r.
2016-08-25 11:03 Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. na dzień 22 września 2016 r.
2016-08-24 08:31 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-16 14:20 Informacja o zarejestrowaniu zmian w Statucie Banku Handlowego w Warszawie S.A.
2016-08-11 17:33 Powzięcie informacji o wydaniu opinii przez Komitet Stabilności Finansowej w przedmiocie identyfikacji innych instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożeniu na nie bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
2016-07-26 16:36 Informacja o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego półrocznego raportu okresowego w 2016 roku
2016-07-25 10:17 Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2016-06-30 19:23 Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej Banku
2016-06-21 17:28 Temat: Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 21 czerwca 2016 r.
2016-06-21 17:19 Informacja o akcjonariuszach, którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 21 czerwca 2016 r.
2016-06-21 17:10 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy za 2015 rok
2016-06-21 16:58 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A
2016-06-17 19:47 Informacja o możliwym wpływie transakcji nabycia Visa Europe Ltd. przez Visa Inc. na wyniki finansowe Banku Handlowego – aktualizacja informacji
2016-06-16 12:01 Informacja o treści uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza dotyczących sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2016 r.
2016-06-16 11:53 Zgłoszenie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Banku
2016-06-14 11:54 informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej Banku
2016-05-19 15:59 Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2016 r.
2016-05-19 15:53 Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. na dzień 21 czerwca 2016 r.
2016-05-13 07:41 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-04-25 15:02 Informacja o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2016 roku
2016-04-06 13:27 Informacja o wstępnym wyniku na handlowych instrumentach finansowych i rewaluacji za I kwartał 2016 roku
2016-03-25 13:31 Informacja o spełnieniu kryteriów uprawniających do wypłaty dywidendy z zysku za rok 2015
2016-03-14 17:12 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-14 17:06 Raport roczny R 2015

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm