pieniadz.pl

Bank Handlowy SA
Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

22-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-22
Skrócona nazwa emitenta
HANDLOWY
Temat
Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Podstawa prawna: § 5 pkt 22_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2014 r., poz. 133_.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. informuje, iż w dniu 22 września 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Marka Kapuścińskiego na 3 letnią kadencję.

Pan Marek Kapuściński ukończył studia magisterskie na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie _obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie_ oraz studia podyplomowe SEHNAP / Stern School of Business na New York University.
Pan Marek Kapuściński przez 25 lat , do września 2016 r., był związany z firmą Procter & Gamble. Jest współtwórcą sukcesu firmy na rynku polskim i środkowoeuropejskim, w tym wielu standardów funkcjonowania polskiego rynku od czasów transformacji, np. norm dla przemysłu kosmetycznego, etyki biznesu, w zakresie odpowiedzialności społecznej, czy samoregulacji w dziedzinie reklamy.
Od lipca 2011 roku pełnił funkcję Dyrektora Generalnego i Wiceprezydenta _Prezes Zarządu/CEO_ dla kluczowych dla P&G 9 rynków Europy Środkowej, zaś od stycznia 2007 roku dla Polski i krajów bałtyckich. Pierwszy Polak i Środkowoeuropejczyk na szczeblu zarządczym w tej globalnej korporacji, aktywny członek zarządu regionalnego firmy oraz jej Global Business Leadership Council zrzeszającej wszystkich 250 menedżerów najwyższego szczebla firmy.
Pan Marek Kapuściński jest doświadczonym CEO i liderem, ekspertem w dziedzinach strategii, innowacji i zarządzania, aktywnym twórcą standardów stale adaptującego się do nowych wyzwań brand managementu, shopper marketingu, sprzedaży i komunikacji w warunkach digitalizacji i omni-channel. Jako pierwszy Polak i Środkowoeuropejczyk w P&G promowany kolejno na stanowiska Menedżera Marki, Kierownika Marketingu i Dyrektora Marketingu, także przez 5 lat odpowiedzialny za rozwój szeregu marek w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Jest współtwórcą strategii i przewodniej pozycji rynkowej marek takich jak Always, Vizir, Ariel, Lenor, Fairy, Pampers, Gillette, Head&Shoulders, Pantene, Blend-A-Med, Old Spice. W uznaniu wkładu w budowanie marek oraz standardów i praktyk polskiego rynku reklamy Pan Marek Kapuściński został wyróżniony przez Media Marketing Polska tytułem "Marketera 20-lecia".
Pan Marek Kapuściński jest wykładowcą i prelegentem, jurorem, uczestnikiem paneli dyskusyjnych. Obecnie zasiada w Radach Nadzorczych firm i organizacji pożytku publicznego oraz doradza ich zarządom. Prywatnie inwestor w start-upy i darczyńca na rzecz rozwoju młodej polskiej kultury i sztuki.

Pan Marek Kapuściński nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pan Marek Kapuściński nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-28

+ więcej
  • EUR euro 4,6340 +0,60%  +2,75gr
  • USD dolar 4,4062 +1,01%  +4,40gr
  • GBP funt 5,3631 +1,20%  +6,34gr
  • CHF frank 4,7973 +0,80%  +3,83gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm