pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: eCard SA (ECD)

Pełna nazwa ECARD SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ARKOŃSKA 11 80-387 GDAŃSK
Telefon (58) 511 20 00; (22) 493 44 90
Prezes Ewa Bereśniewicz-Kozłowska
Fax (58) 5112001; (22) 4934400
WWW www.ecard.pl
E-mail office@ecard.pl
ISIN PLECARD00012

Komunikaty spółki: eCard SA (ECD)

2016-01-19 17:00 Spełnienie niektórych warunków umowy inwestycyjnej – zezwolenie KNF na zniesienie dematerializacji akcji Spółki
2015-12-30 12:59 Emisja Komercyjnych Weksli Inwestycyjno-Terminowych
2015-12-29 14:34 Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2015-11-23 15:02 Lista Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu eCard S.A., które odbyło się w dniu 23 listopada 2015 roku
2015-11-23 14:57 Treść uchwał podjętych przez NWZ
2015-11-05 08:15 Raport kwartalny SA-Q 3/2015
2015-10-29 15:16 Nabycie znacznego pakietu akcji
2015-10-28 16:22 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
2015-10-27 11:22 Żądanie akcjonariusza zwołania NWZ eCard S.A.
2015-10-23 16:47 Spełnienie niektórych warunków umowy inwestycyjnej
2015-10-19 14:10 Uchwała GPW w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki eCard S.A.
2015-09-01 15:26 Nabycie znacznego pakietu akcji
2015-08-27 15:21 Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu
2015-08-21 17:41 Raport półroczny SA-P 2015
2015-08-17 17:42 Powołanie członka Rady Nadzorczej
2015-08-13 09:09 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
2015-08-10 16:59 Nabycie znacznego pakietu akcji
2015-07-30 14:02 Emisja Komercyjnych Weksli Inwestycyjno-Terminowych
2015-07-21 20:00 Inwestycja funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wyodrębnionym subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0 w eCard S.A. Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej negocjacji większościowego akcjonariusza.
2015-06-29 13:01 Emisja Komercyjnych Weksli Inwestycyjno-Terminowych
2015-06-23 14:34 Lista Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu eCard S.A., które odbyło się w dniu 23 czerwca 2015 roku
2015-06-23 14:34 Treść uchwał podjętych przez WZ
2015-05-26 09:57 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
2015-05-08 08:17 Raport kwartalny SA-Q 1/2015
2015-04-29 15:13 Emisja Komercyjnych Weksli Inwestycyjno-Terminowych
2015-04-15 17:34 Raport roczny SA-R 2014
2015-02-27 17:13 Raport kwartalny SA-Q 4/2014
2015-01-13 17:49 Emisja Komercyjnych Weksli Inwestycyjno-Terminowych
2015-01-08 15:47 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2015
2014-11-28 14:47 Emisja Komercyjnych Weksli Inwestycyjno-Terminowych

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm