pieniadz.pl

eCard SA
Emisja Komercyjnych Weksli Inwestycyjno-Terminowych

30-12-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2015
Data sporządzenia: 2015-12-30
Skrócona nazwa emitenta
eCARD S.A.
Temat
Emisja Komercyjnych Weksli Inwestycyjno-Terminowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd eCard S.A. informuje, że w dniu 30 grudnia 2015 roku przyjął ofertę nabycia Komercyjnych Weksli Inwestycyjno-Terminowych (dalej: "KWIT") złożoną przez Aplitt S.A.
Wyżej wymieniona oferta nabycia KWIT, emitowanych przez eCard S.A. obejmuje wartość nominalną w wysokości 1 500 tys. PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), z terminem wykupu 31 marca 2016 roku. Celem emisji jest refinansowanie KWIT wyemitowanych w dniu 28 listopada 2014 roku (RB 15/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku).

Podobne

+ więcej

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm