pieniadz.pl

eCard SA
Powołanie członka Rady Nadzorczej

17-08-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2015
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
eCARD S.A.
Temat
Powołanie członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd eCard S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 17 sierpnia 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki na podstawie art. 11 ust. 3 Statutu Spółki powołała do swojego składu Pana Lecha Lamentę.

Pan Lech Lamenta urodził się 1 stycznia 1952 roku w Pucku, posiada wykształcenie wyższe oraz tytuł doktora nauk prawnych.

W niżej wymienionych okresach Pan Lech Lamenta pełnił funkcje:

01.10.1978 r. – 30.09.1997r. – Adiunkta w Katedrze Prawa Finansowego Uniwersytetu Gdańskiego,
01.09.1992 r. – 30.09.1993 r. – Wicedyrektora Fundacji na Rzecz Polskich Związków Kredytowych,
01.10.1993 r. – 31.07.1995 r. – Wicedyrektora Towarzystwa Zarządzającego SKOK,
25.09.1992 r. – 9.04.2013 – Wiceprezesa Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej (dział finansowo – operacyjny oraz dział kart, rozliczeń i informacji kredytowej),
9.04.2013 – 31.10.2013 – Zastępcy Dyrektora Generalnego – Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa.

Od 01.11.2013 roku do chwili obecnej jest Dyrektorem Generalnym Stefczyk Nieruchomości – Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A.

Pan Lech Lamenta pełnił również funkcję kierownika projektu dotyczącego opracowania i wdrożenia systemu zarządzania ISO 9001 w dziale finansowo – operacyjnym i dziale kart i rozliczeń Kasy Krajowej.

Posiada uprawnienie lustratora spółdzielczego nadanego przez Krajową Radę Spółdzielczą.

Od stycznia 2009 roku do chwili obecnej jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Towarzystwa Zarządzającego SKOK Sp. z o.o. S.K.A.
Od lutego 2014 roku do chwili obecnej jest członkiem Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych.
0d czerwca 2015 roku do chwili obecnej jest członkiem Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych.

Odznaczony przez Prezydenta RP Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi.

Pan Lech Lamenta nie prowadzi działalności konkurencyjnej dla działalności eCard S.A.

Według złożonego oświadczenia Pan Lech Lamenta jest zatrudniony w Stefczyk Nieruchomości – Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A. – nie jest to instytucja konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki. Poza tym Pan Lech Lamenta nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Lech Lamenta nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-05-28

+ więcej
  • EUR euro 4,4264 -0,26%  -1,14gr
  • USD dolar 4,0244 -0,64%  -2,60gr
  • GBP funt 4,9316 -1,03%  -5,13gr
  • CHF frank 4,1494 -0,51%  -2,13gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm