pieniadz.pl

eCard SA
Spełnienie niektórych warunków umowy inwestycyjnej – zezwolenie KNF na zniesienie dematerializacji akcji Spółki

19-01-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2016
Data sporządzenia: 2016-01-19
Skrócona nazwa emitenta
eCARD S.A.
Temat
Spełnienie niektórych warunków umowy inwestycyjnej – zezwolenie KNF na zniesienie dematerializacji akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
Zarząd eCard S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do RB 8/2015 z dnia 21 lipca 2015 roku, informuje o spełnieniu kolejnego warunku umowy warunkowej, w wyniku której fundusz MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wyodrębnionym subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0 (dalej: "MCI PV"), w którym MCI Management S.A. poprzez spółki zależne posiada 95,93% certyfikatów inwestycyjnych, zobowiązał się do przeprowadzenia szeregu czynności, których celem jest osiągnięcie pakietu większościowego akcji w kapitale zakładowym Spółki (dalej: "Umowa"):

– w dniu 19.01.2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję, na mocy której udzieliła Spółce zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) z dniem 02.02.2016 r.

Komunikat z posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego został opublikowany na stronie internetowej Komisji.

W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, że z dniem 2 lutego br. Spółka przestanie podlegać obowiązkom informacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 r. Nr 184 poz. 1539 ze zm.) i zaprzestanie publikowania raportów bieżących i okresowych, a tym samym raportu z § 103 ust. 1 Rozporządzenia (terminy raportów okresowych).

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2019-10-11

+ więcej
  • EUR euro 4,3097 -0,28%  -1,20gr
  • USD dolar 3,9145 -0,21%  -0,81gr
  • GBP funt 4,8929 +2,00%  +9,58gr
  • CHF frank 3,9192 -0,88%  -3,46gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm