pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: BOGDANKA (LWB)

Pełna nazwa LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres BOGDANKA 21-013 PUCHACZÓW
Telefon (081) 462-51-00
Prezes Krzysztof Szlaga
Fax (081) 462-51-91
WWW www.lw.com.pl
E-mail bogdanka@lw.com.pl
ISIN PLLWBGD00016

Komunikaty spółki: BOGDANKA (LWB)

2016-11-02 18:48 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 3 kwartały 2016 roku
2016-10-27 14:40 Rejestracja przez Sąd Statutu LW Bogdanka S.A.
2016-09-30 17:30 Kontynuacja współpracy z ENGIE Energia Polska S.A (dawniej: Elektrownią Połaniec S.A. - Grupa GDF SUEZ ENERGIA POLSKA)
2016-09-29 08:49 Zawarcie aneksów do umów wieloletnich ze spółką ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
2016-08-30 13:34 Zawarcie aneksu do umowy z ENGIE Energia Polska S.A. (dawniej: Elektrownia Połaniec S.A. - Grupa GDF SUEZ ENERGIA POLSKA)
2016-08-26 06:40 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-18 09:27 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A., które odbyło się w dniu 17 sierpnia 2016 r.
2016-08-17 14:46 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 17 sierpnia 2016 r.
2016-08-09 14:24 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2016 roku
2016-08-09 10:40 Zwiększenie udziału przez fundusze inwestycyjne TFI PZU S.A. powyżej 5%
2016-08-08 13:36 Zawarcie porozumienia do umowy znaczącej z EDF Paliwa Sp. z o.o.
2016-07-22 18:32 Zwołanie NWZ Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. na dzień 17 sierpnia 2016 r. wraz z projektami uchwał NWZ
2016-06-30 12:09 Nabycie przez Banki obligacji w ramach Programu emisji obligacji
2016-06-24 12:33 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A., które odbyło się w dniu 22 czerwca 2016 r.
2016-06-22 14:38 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w dniu 22 czerwca 2016 r.
2016-06-06 18:38 Ocena Rady Nadzorczej wniosku Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. dotyczącego pokrycia straty netto za 2015
2016-05-25 20:53 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. na dzień 22 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał ZWZ.
2016-05-25 20:03 Informacja w sprawie dywidendy
2016-05-16 06:27 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-05-13 17:14 Powołanie nowych członków Zarządu
2016-05-05 09:12 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I kwartał 2016 roku - korekta
2016-05-05 08:20 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I kwartał 2016 roku
2016-04-26 13:47 Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie LW BOGDANKA S.A.
2016-04-15 12:30 Zmiana daty publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku
2016-04-12 14:29 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A., które odbyło się w dniu 12 kwietnia 2016 r.
2016-04-12 13:13 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 12 kwietnia 2016 r.
2016-04-12 13:06 Uchwalone zmiany w Statucie LW Bogdanka S.A.
2016-04-01 12:51 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 12/2016 - Odwołanie członków Zarządu oraz powołanie nowych członków Zarządu
2016-03-30 14:23 Informacja o transakcjach na akcjach LW „Bogdanka” S.A.
2016-03-30 10:21 Informacja o transakcjach na akcjach LW „Bogdanka” S.A.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm