pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: BOGDANKA (LWB)

Pełna nazwa LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres BOGDANKA 21-013 PUCHACZÓW
Telefon (081) 462-51-00
Prezes Krzysztof Szlaga
Fax (081) 462-51-91
WWW www.lw.com.pl
E-mail bogdanka@lw.com.pl
ISIN PLLWBGD00016

Komunikaty spółki: BOGDANKA (LWB)

2015-06-11 11:26 Kandydatura na członka Rady Nadzorczej zgłoszona przez Akcjonariusza
2015-06-11 08:21 Kandydatura na członka Rady Nadzorczej zgłoszona przez Akcjonariusza
2015-06-10 08:31 Uchwała Zarządu w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia dotyczącego podziału zysku netto za 2014 r., ocena wniosku Zarządu przez Radę Nadzorczą oraz aktualizacja założeń sprzedażowych na 2015 r.
2015-06-09 19:56 Kandydatura na członka Rady Nadzorczej zgłoszona przez Akcjonariusza
2015-06-01 10:41 Kandydatury na członków Rady Nadzorczej zgłoszone przez Akcjonariusza
2015-05-13 10:00 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. na dzień 18 czerwca 2015 r. wraz z projektami uchwał ZWZ w tym uchwał o zmianie Statutu spółki.
2015-05-05 18:05 Uchwała Zarządu w sprawie wniosku dotyczącego podziału zysku netto Spółki Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok 2014 oraz jego ocena przez Radę Nadzorczą
2015-04-30 00:09 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
2015-04-29 23:31 Uchwała Zarządu w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia dotyczącego podziału zysku netto za 2014 r.
2015-04-08 11:09 Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej 15%
2015-03-25 14:04 Zawarcie aneksu do umowy rocznej ze spółką ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
2015-03-12 00:24 Skonsolidowany raport roczny RS 2014
2015-03-12 00:10 Raport roczny R 2014
2015-01-07 13:43 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015 wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych
2014-12-30 14:20 Zawarcie aneksu do umowy znaczącej z ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.
2014-12-24 13:25 Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów o co najmniej 2% przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK
2014-12-17 14:18 Zawarcie aneksu do umowy znaczącej z GDF Suez Energia Polska S.A.
2014-12-17 14:11 Zawarcie aneksu do umowy znaczącej z Grupą Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
2014-11-14 14:03 Zawarcie aneksu do umowy znaczącej z PGNiG Termika S.A.
2014-11-06 00:06 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
2014-10-15 15:12 Rezygnacja z realizacji planowanej inwestycji - „Modernizacja i rozbudowa ciepłowni w Bogdance na elektrociepłownię ze skojarzoną produkcją energii cieplnej i elektrycznej”
2014-09-25 08:57 Zawarcie aneksu do umowy znaczącej z PGNiG Termika S.A.
2014-09-09 12:28 Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 5%
2014-08-28 00:23 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014
2014-08-01 13:39 Nabycie przez Bank obligacji w ramach Programu emisji obligacji
2014-07-31 13:15 Zawarcie aneksu do umowy znaczącej z PGNiG Termika S.A.
2014-06-30 17:44 Zawarcie umowy dotyczącej programu emisji obligacji
2014-06-16 12:14 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A., które odbyło się w dniu 12 czerwca 2014 roku
2014-06-13 12:04 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w dniu 12 czerwca 2014 r.
2014-06-12 13:07 Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy Spółki LW BOGDANKA S.A.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm