pieniadz.pl

Kontynuacja współpracy z ENGIE Energia Polska S.A (dawniej: Elektrownią Połaniec S.A. - Grupa GDF SUEZ ENERGIA POLSKA)

30-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-30
Skrócona nazwa emitenta
LW BOGDANKA S.A.
Temat
Kontynuacja współpracy z ENGIE Energia Polska S.A _dawniej: Elektrownią Połaniec S.A. - Grupa GDF SUEZ ENERGIA POLSKA_
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd LW "Bogdanka" S.A. z siedzibą w Bogdance _"Spółka", "Sprzedający"_ informuje, iż w dniu 30.09.2016 r. podpisał Aneks do Umowy sprzedaży węgla energetycznego nr 3/W/2012, _"Umowa"_ pomiędzy Spółką a ENGIE Energia Polska Spółką Akcyjną _"Kupujący"_ z siedzibą w Zawada 26, 28-230 Połaniec. O realizacji Umowy Spółka informowała w raportach bieżących: nr 41/2012 z dnia 12.07.2012 r., nr 31/2013 z dnia 30.08.2013 r., nr 38/2013 z dnia 31.10.2013 r., nr 40/2013 z dnia 18.11.2013 r., nr 21/2014 z dnia 17.12.2014 r., nr 50/2015 z dnia 7.12.2015 r. oraz nr 35/2016 z dnia 30.08.2016 r.

Umowa obejmuje dostawy węgla energetycznego dla potrzeb elektrowni Kupującego zlokalizowanej w Połańcu.

W wyniku zawarcia Aneksu zostaje przedłużony termin obowiązywania Umowy do dnia 31.12.2021 r. _uprzednio Umowa obowiązywała do dnia 31.12.2019 r._, w związku z tym, Umowa obejmuje okres dostaw węgla energetycznego w latach 2013 – 2021.

Aneks określa warunki dostaw węgla energetycznego dla potrzeb Kupującego na lata 2017 – 2021, wolumeny ilościowe na poszczególne lata obowiązywania umowy, cenę węgla dla dostaw w roku 2017, definiuje formułę cenową dla okresu 2018 – 2020 oraz określa sposób ustalenia ceny dla roku 2021.

Ponadto Aneks przewiduje następujący warunek rozwiązujący Umowę: w przypadku, gdy Strony do dnia 30 czerwca 2019 roku nie zawrą aneksu określającego cenę węgla lub formułę cenową służącą ustaleniu ceny węgla dla dostaw w roku 2021, Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Wartość całej Umowy po zawarciu Aneksu wynosi szacunkowo 3,399 mld zł netto i jest wyższa o 8,8 % od wartości opublikowanej w raporcie nr 50/2015 z dnia 7.12.2015 r. Wartość określona w zdaniu poprzednim zawiera wolumenowe opcje dodatkowe do wykorzystania przez Strony w latach 2018-2021 o wartości szacunkowej ok. 265 mln zł. Wartość wolumenowych opcji dodatkowych po zawarciu Aneksu nie uległa znaczącej zmianie w stosunku do dnia 7.12.2015 r. t.j. dnia poprzedniej publikacji wartości szacunkowej Umowy w raporcie nr 50/2015.

Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie i nie odbiegają od standardów stosowanych dla umów tego typu na rynku.

Zarząd uznał tę informację za istotną ze względu na zmianę istotnego zapisu łączącej obie strony Umowy, którego treść opublikowana była raportem bieżącym nr 21/2014 z dnia 17.12.2014 r.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-10-19

+ więcej
  • EUR euro 4,5498 -0,27%  -1,23gr
  • USD dolar 3,8761 -0,55%  -2,15gr
  • GBP funt 5,0374 -0,07%  -0,33gr
  • CHF frank 4,2448 -0,29%  -1,23gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm