pieniadz.pl

Zawarcie aneksu do umowy z ENGIE Energia Polska S.A. (dawniej: Elektrownia Połaniec S.A. - Grupa GDF SUEZ ENERGIA POLSKA)

30-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-30
Skrócona nazwa emitenta
LW BOGDANKA S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy z ENGIE Energia Polska S.A. _dawniej: Elektrownia Połaniec S.A. - Grupa GDF SUEZ ENERGIA POLSKA_
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd LW "Bogdanka" S.A. z siedzibą w Bogdance _"Spółka", "Sprzedający"_ informuje, iż w dniu 30.08.2016 r. podpisano Aneks do Umowy sprzedaży węgla energetycznego nr 3/W/2012, _"Umowa"_ pomiędzy Spółką a ENGIE Energia Polska Spółka Akcyjna _"Kupujący"_ z siedzibą w Zawada 26, 28-230 Połaniec. Umowy dotyczyły raporty bieżące nr 41/2012 z dnia 12.07.2012 r. nr 31/2013 z dnia 30.08.2013 r., 38/2013 z dnia 31.10.2013 r., 40/2013 z dnia 18.11.2013 r., 21/2014 z dnia 17.12.2014 r. oraz 50/2015 z dnia 7.12.2015 r.

Umowa obejmuje dostawy węgla energetycznego dla potrzeb elektrowni Kupującego zlokalizowanej w Połańcu.

W wyniku zawarcia Aneksu zmianie ulega warunek rozwiązujący Umowy i otrzymuje następujące brzmienie:

Jeżeli do 30 września 2016 r. Strony nie zawrą aneksu do Umowy ustalającego cenę dostaw węgla na rok kalendarzowy 2019, to Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem na koniec okresu, dla którego Strony ustaliły cenę według warunków określonych w Umowie.

Wcześniejsze brzmienie tego warunku zakładało konieczność zawarcia powyższego aneksu do 31 sierpnia 2016 r.

Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie i nie odbiegają od standardów stosowanych dla umów tego typu na rynku.

Zarząd uznał tę informację za istotną ze względu na zmianę istotnego zapisu umowy, którego treść była opublikowana raportem bieżącym nr 21/2014 z dnia 17.12.2014 r.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-30

+ więcej
  • EUR euro 4,5268 -1,23%  -5,66gr
  • USD dolar 3,8658 -1,45%  -5,70gr
  • GBP funt 4,9560 -1,90%  -9,62gr
  • CHF frank 4,1878 -1,46%  -6,22gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm