pieniadz.pl

Zawarcie aneksów do umów wieloletnich ze spółką ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

29-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-29
Skrócona nazwa emitenta
LW BOGDANKA S.A.
Temat
Zawarcie aneksów do umów wieloletnich ze spółką ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. _dalej "Spółka" lub "Sprzedający"_ informuje, iż w dniu 29.09.2016 roku zawarł ze spółką ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. z siedzibą w Świerżach Górnych, 26-900 Kozienice 1, Aneks do Umowy Wieloletniej nr UW/LW/01/2010 _dalej "Umowa Wieloletnia I"_ oraz Aneks do Umowy Wieloletniej nr UW/LW/01/2012 _dalej: Umowa Wieloletnia II"_.

Umowy Wieloletniej I dotyczył: raport bieżący nr 5/2010 z dnia 5.03.2010r., nr 44/2010 z dnia 20.12.2010 r., nr 31/2011 z dnia 27.12.2011 r., 3/2013 z dnia 15.01.2013 r., nr 9/2013 z dnia 29.03.2013r., nr 3/2014 z dnia 15.01.2014r., nr 2/2015 z dnia 25.03.2015 r., nr 24/2015 z dnia 21.08.2015 r. oraz nr 8/2016 z dnia 3.03.2016 r.
Aneks do Umowy Wieloletniej I _umowa dotycząca dostaw węgla dla potrzeb obecnie eksploatowanych bloków elektrowni_, określa cenę dostaw oraz wolumeny dostaw w latach 2016 - 2017.

W wyniku zawarcia aneksu Umowa Wieloletnia I ulegnie zakończeniu 31.12.2017 r., a wartość całej Umowy Wieloletniej I obowiązującej w latach 2011 – 2017 wyniesie 4 641 mln zł netto, tj. o 8,19% mniej w stosunku do raportu nr 8/2016.

Pozostałe warunki Umowy Wieloletniej I nie ulegają zmianie i nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Umowy Wieloletniej II dotyczył raport bieżący nr 3/2012 z dnia 23.01.2012 r.

W wyniku zawartego aneksu do Umowy Wieloletniej II obowiązującej od 2017 do 2036 r., Strony postanowiły rozszerzyć zakres współpracy w jej ramach poprzez zmianę wolumenów dostaw w tej umowie. Ponadto Aneks do Umowy Wieloletniej II określa ceny dostaw węgla w 2017 r.

W wyniku zawarcia aneksu wartość całej Umowy Wieloletniej II obowiązującej w latach 2017 – 2036 wyniesie 13 970 mln zł netto, tj. o 24,20% więcej w stosunku do raportu nr 3/2012 przy czym w okresie 2017- 2025 r. wartość Umowy Wieloletniej II wyniesie 8 945 mln zł netto.

Umowa Wieloletnia II przewiduje ponadto następujące warunki:
1.Ceny węgla energetycznego ustalane będą na dany rok kalendarzowy fizycznych dostaw w drodze negocjacji z uwzględnieniem dynamiki zmiany cen dostaw węgla energetycznego w kraju.
2.Zawierane będą umowy roczne określające: wolumen ilościowy, harmonogramy dostaw, ceny dostaw, deklarowane parametry jakościowe, pozostałe zasady logistyki i rozliczeń dostaw w okresie obowiązywania umowy rocznej.
3.Stronom umowy przysługuje prawo jej wypowiedzenia w przypadku braku uzgodnień w drodze negocjacji ceny na kolejny rok kalendarzowy obowiązywania Umowy Wieloletniej II z dwuletnim okresem wypowiedzenia, którego początek przypada na 1 stycznia roku następnego.

O karach umownych wynikających z umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2012 z dnia 23.01.2012 r.

Pozostałe warunki Umowy Wieloletniej II nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

W wyniku zawarcia ww. aneksów, łączna wartość Umowy Wieloletniej I oraz Umowy Wieloletniej II w latach 2011 – 2036 wg cen bieżących wynosi około 18 611 mln zł netto.

Informacja została opóźniona ze względu na konieczność uzyskania zgody na zawarcie ww. aneksów do umów przez Radę Nadzorczą Spółki.

Zarząd uznaje powyższe informacje za znaczące ze względu na poziom istotności ww. umów dla działalności Spółki.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-30

+ więcej
  • EUR euro 4,5268 -1,23%  -5,66gr
  • USD dolar 3,8658 -1,45%  -5,70gr
  • GBP funt 4,9560 -1,90%  -9,62gr
  • CHF frank 4,1878 -1,46%  -6,22gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm