pieniadz.pl

Sfinks SA
Informacja o zawarciu aneksu do Umowy Restrukturyzacyjnej z ING Bankiem Śląskim S.A.

13-11-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2015
Data sporządzenia: 2015-11-13
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Informacja o zawarciu aneksu do Umowy Restrukturyzacyjnej z ING Bankiem Śląskim S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. ("Sfinks", Spółka") z siedzibą w Piasecznie informuje o zawarciu w dniu 13 listopada 2015 r. aneksu nr 22 do Umowy Restrukturyzacyjnej ("Aneks") ("Umowa Restrukturyzacyjna") z ING Bank Śląski S.A. ("ING", "Bank") z dnia 08 kwietnia 2009 r., o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 47/2009 z dnia 10 kwietnia 2009 r. Na mocy Aneksu Strony ustaliły dodatkowe zasady całkowitego rozliczenia kredytu, nie odbiegające od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów (w tym m.in. umorzenie całości odsetek naliczonych Spółce na dzień dokonania całkowitej spłaty długu) pod warunkiem spłaty przez Spółkę całości należności głównej do dnia 25 lutego 2016 r.

Ponadto Bank wyraził zgodę na:
•dokonanie spłaty całości należności głównych Spółki wobec PKO BP S.A. wynikających z treści łączącej Spółkę i PKO BP S.A. Umowy Restrukturyzacyjnej z dnia 10.04.2009r. z późn. zm., pod warunkiem jej dokonania do dnia 15.12.2015 r.
•obciążenie na rzecz instytucji, która udzieli Spółce finansowania z przeznaczeniem na spłatę długu (Nowy Podmiot Finansujący), z dniem podpisania Aneksu, zbioru rzeczy ruchomych, znaków towarowych i udziałów w spółkach zależnych, które stanowią na dzień zawarcia Aneksu zabezpieczenie Umowy restrukturyzacyjnej, poprzez ustanowienie na nich zastawu rejestrowego.

Do czasu, do kiedy nie zostanie dokonana spłata Długu na zasadach opisanych powyżej, Sfinks Polska S.A. zobowiązany jest do obsługi wierzytelności zgodnie z Umową restrukturyzacyjną.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-10

+ więcej
  • EUR euro 4,4745 +0,02%  +0,07gr
  • USD dolar 3,9646 +0,41%  +1,60gr
  • GBP funt 4,9941 +0,05%  +0,27gr
  • CHF frank 4,2099 +0,04%  +0,18gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm