pieniadz.pl

Rubicon Partners SA
Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych

18-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-18
Skrócona nazwa emitenta
Rubicon Partners SA
Temat
Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki pod firmą: "Rubicon Partners SA dalej jako "Rubicon Partners"; "Spółka", działając w trybie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz.U. Nr 184, poz. 1539, informuje o otrzymaniu w dniu 18 października 2016 roku, zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy od Pani Moniki Sternickiej, Pełnomocnika akcjonariusza EASTERN EUROPE EQUITY HOLDING LTD, o poniższej treści:
"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jako pełnomocnik akcjonariusza spółki RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Emilii Plater 28, _"Spółka"_ tj.: EASTERN EUROPE EQUITY HOLDING LTD spółkę zarejestrowaną zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Labuanie, Malezja, który to akcjonariusz zarejestrował się na nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 18 października 2016 roku zawiadamiam, iż w dniu dzisiejszym zostałam umocowana do reprezentowania wyżej wymienionego akcjonariusza na tym zgromadzeniu i mogę wykonywać prawo głosu bez odrębnej instrukcji do głosowania.
Zgodnie z udostępnioną mi przez Spółkę listą akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariusz EASTERN EUROPE EQUITY HOLDING LTD, posiada 294 113 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 7,70 % w kapitale zakładowym oraz uprawnia do wykonywania 7,70 % ogólnej liczby głosów.

W związku z powyższym zawiadamiam, iż na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki w dniu 18 października br. będę reprezentowała na podstawie pełnomocnictwa bez pisemnej instrukcji ww. akcjonariusza reprezentującego w sumie 294 113 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 7,70 % w kapitale zakładowym oraz uprawnia do wykonywania 7,70 % ogólnej liczby głosów _art.87 ust. 1 pkt 4 ustawy o ofercie_.
Poza reprezentowaniem wyżej wymienionego akcjonariusza objętym pełnomocnictwem do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu nie posiadam akcji Spółki".

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-30

+ więcej
  • EUR euro 4,5268 -1,23%  -5,66gr
  • USD dolar 3,8658 -1,45%  -5,70gr
  • GBP funt 4,9560 -1,90%  -9,62gr
  • CHF frank 4,1878 -1,46%  -6,22gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm