pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Rubicon Partners SA (RBC)

Pełna nazwa RUBICON PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. EMILII PLATER 28 00-688 WARSZAWA
Telefon (22) 209 98 00
Prezes
Fax (22) 209 98 01
WWW www.rubiconpartners.pl
E-mail biuro@rubiconpartners.pl
ISIN PLNFI0500012

Komunikaty spółki: Rubicon Partners SA (RBC)

2016-10-20 10:52 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA w dniu 18 października 2016 r.
2016-10-18 16:06 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA
2016-10-18 10:57 Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych
2016-10-17 21:28 Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych
2016-10-06 16:55 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2016-09-20 16:27 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUBICON PARTNERS SA
2016-09-20 16:26 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners SA
2016-08-30 16:51 Zmiana warunków emisji Obligacji Serii I
2016-08-26 23:55 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-07-11 19:16 Wybór biegłego rewidenta na rok 2016
2016-06-23 18:00 Rejestracja w depozycie papierów wartościowych KDPW obligacji na okaziciela serii J spółki Rubicon Partners SA
2016-06-16 16:21 Zmiana warunków emisji Obligacji Serii J
2016-05-30 16:29 Wcześniejszy częściowy wykup obligacji serii J
2016-05-19 14:10 Zmiana warunków emisji Obligacji Serii J
2016-05-17 19:04 Zbycie znacznych aktywów przez spółkę zależną
2016-05-13 19:03 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-05-09 16:36 Rejestracja w depozycie papierów wartościowych KDPW obligacji na okaziciela serii I spółki Rubicon Partners SA
2016-04-21 19:52 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA w dniu 21 kwietnia 2016r.
2016-04-21 19:36 Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych
2016-04-21 19:23 Powołanie Członka Rady Nadzorczej
2016-04-21 19:11 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA
2016-04-21 16:21 Ustanowienie zabezpieczeń dla Obligacji serii J
2016-04-15 18:00 Powołanie Zarządu na następną kadencję
2016-04-14 17:38 Przydział Obligacji na okaziciela serii J
2016-04-14 17:37 Przydział Obligacji na okaziciela serii I
2016-04-14 17:36 Wykup Obligacji na okaziciela serii H
2016-04-13 15:29 Emisja obligacji serii J – korekta oraz uzupełnienie raportu
2016-04-12 21:15 Emisja obligacji serii J
2016-04-12 21:14 Emisja obligacji serii I
2016-03-30 17:00 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm