pieniadz.pl

Rubicon Partners SA
Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych

17-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-17
Skrócona nazwa emitenta
Rubicon Partners SA
Temat
Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki pod firmą: "Rubicon Partners SA dalej jako "Rubicon Partners"; "Spółka", działając w trybie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz.U. Nr 184, poz. 1539, informuje o otrzymaniu w dniu 17 października 2016 roku, zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy od Pana Grzegorza Maja prowadzącego Kancelarię Radcy Prawnego Grzegorz Maj, Pełnomocnika akcjonariusza Oval Limited, o poniższej treści:
"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jako pełnomocnik akcjonariusza spółki RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Emilii Plater 28, _"Spółka"_ tj.: Oval Limited spółkę zarejestrowaną zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Labuanie, Malezja, który to akcjonariusz zarejestrował się na nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 18 października 2016 roku zawiadamiam, iż w dniu dzisiejszym zostałem umocowany do reprezentowania wyżej wymienionego akcjonariusza na tym zgromadzeniu i mogę wykonywać prawo głosu bez odrębnej instrukcji do głosowania.
Zgodnie z udostępnioną mi przez Spółkę listą akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariusz Oval Limited, posiada 458 480 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 12,00 % w kapitale zakładowym oraz uprawnia do wykonywania 12,00 % ogólnej liczby głosów.
W związku z powyższym zawiadamiam, iż na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki w dniu 18 października br. będę reprezentował na podstawie pełnomocnictwa bez pisemnej instrukcji ww. akcjonariusza reprezentującego w sumie 458 480 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 12,00 % w kapitale zakładowym oraz uprawnia do wykonywania 12,00 % ogólnej liczby głosów _art.87 ust. 1 pkt 4 ustawy o ofercie_.
Poza reprezentowaniem wyżej wymienionych akcjonariuszy objętymi pełnomocnictwami do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu nie posiadam akcji Spółki".

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-08-07

+ więcej
  • EUR euro 4,4139 +0,09%  +0,38gr
  • USD dolar 3,7302 +0,17%  +0,62gr
  • GBP funt 4,8878 -0,27%  -1,31gr
  • CHF frank 4,0856 -0,34%  -1,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm