pieniadz.pl

Rubicon Partners SA
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA w dniu 18 października 2016 r.

20-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-20
Skrócona nazwa emitenta
Rubicon Partners SA
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA w dniu 18 października 2016 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd spółki "Rubicon Partners Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie _dalej jako "Spółka"_, działając w trybie art. 70 pkt 3_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. Nr 184, poz. 1539_, niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 października 2016 roku, z określeniem liczby głosów z akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu byli:
1_ Oval Limited z ilością głosów 458 480, co stanowi 60,92% głosów na tym walnym i 12,00% w ogólnej liczbie głosów;
2_ Eastern Europe Equity Holding LTD z ilością głosów 294 113, co stanowi 39,08% głosów na tym walnym i 7,70% w ogólnej liczbie głosów


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-08-14

+ więcej
  • EUR euro 4,3988 -0,05%  -0,23gr
  • USD dolar 3,7227 +0,14%  +0,51gr
  • GBP funt 4,8692 +0,08%  +0,40gr
  • CHF frank 4,0906 +0,05%  +0,19gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm