pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Quantum Software SA (QNT)

Pełna nazwa QUANTUM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. WALEREGO SŁAWKA 3A 30-633 KRAKÓW
Telefon (012) 646-98-00
Prezes Tomasz Hatala
Fax (012) 646-98-02
WWW www.quantum-software.com
E-mail info@quantum.pl
ISIN PLQNTUM00018

Komunikaty spółki: Quantum Software SA (QNT)

2016-09-30 12:02 Wypowiedzenie umowy z Animatorem Emitenta oraz zawarcie nowej umowy o animację
2016-08-31 15:24 PSr
2016-08-29 15:04 Nabycie akcji własnych w ramach ogłoszonego wezwania
2016-08-02 13:53 Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną
2016-06-30 13:04 Wykaz uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Quantum software S.A. w dniu 29 czerwca 2016 r.
2016-06-29 14:48 Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
2016-05-20 14:29 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2016 r.
2016-05-13 15:10 QSr
2016-04-04 12:53 Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną
2016-03-18 19:40 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-18 19:32 Raport roczny R 2015
2016-03-08 14:32 Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną
2016-01-27 14:18 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
2016-01-25 15:13 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.
2016-01-25 14:55 Nabycie akcji własnych w ramach ogłoszonego wezwania
2016-01-04 14:33 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2015 roku.
2015-11-13 15:27 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za rok 2015
2015-11-06 15:16 QSr
2015-08-31 16:52 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
2015-07-09 14:19 Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną
2015-06-26 15:21 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.
2015-06-26 13:53 Wykaz uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Quantum software S.A. w dniu 25 czerwca 2015 r.
2015-06-25 14:49 Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
2015-06-01 09:46 Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
2015-05-29 15:37 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 czerwca 2015 r.
2015-05-15 15:54 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
2015-03-20 20:21 Skonsolidowany raport roczny RS 2014
2015-03-20 20:20 R
2015-01-14 13:56 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
2015-01-12 12:35 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm