pieniadz.pl

Quantum Software SA
Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną

02-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-02
Skrócona nazwa emitenta
QUANTUM SOFTWARE SA
Temat
Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Quantum software S.A. informuje, iż powziął wiadomość, że suma umów zawartych przez spółkę zależną Quantum Qguar sp. z o.o. ze spółką DINO S.A. w okresie ostatnich 12 m-cy przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta i tym samym spełniła kryterium wynikające z § 9 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami. prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Największą wartość stanowi zamówienie z dnia 12.04.2016 r. na licencje na oprogramowanie o wartości 143 888 USD _ok. 561 163,20 PLN_. Umowa ta jest standardową usługą świadczoną przez jednostkę zależną Emitenta w ramach jego podstawowej działalności, a jej szczegółowe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Zgodnie z § 2 pkt 44 a_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kapitałów własnych Emitenta.

Powyższe informacje są wskazane na podstawie § 9 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych w zakresie wymaganym przez ten przepis.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm