pieniadz.pl

Quantum Software SA
Wypowiedzenie umowy z Animatorem Emitenta oraz zawarcie nowej umowy o animację

30-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-30
Skrócona nazwa emitenta
QUANTUM SOFTWARE SA
Temat
Wypowiedzenie umowy z Animatorem Emitenta oraz zawarcie nowej umowy o animację
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd spółki Quantum software S.A. _Emitent_ informuje, że w dniu wczorajszym wypowiedział umowę zawartą dnia 24.08.2009 r. o wykonywanie czynności Animatora Emitenta z Domem Maklerskim Noble Securities S.A.
Jednocześnie z dniem 29.09.2016 r. Emitent podpisał nową umowę o pełnienie funkcji Animatora Emitenta dla akcji Quantum software S.A. z Domem Maklerskim BDM S.A. Funkcja Animatora będzie pełniona przez Dom Maklerski stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a także postanowień Regulaminu Giełdy oraz innych uregulowań wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, właściwe organy Giełdy oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony i obowiązywać będzie od dnia 03.10.2016 r., o ile Zarząd Giełdy nie wyrazi sprzeciwu na wykonywanie przez Animatora Emitenta czynności określonych w umowie.
Strony przewidziały możliwość wypowiedzenia umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm