pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: PROTEKTOR (PRT)

Pełna nazwa PROTEKTOR SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. VETTERÓW 24A-24B 20-277 LUBLIN
Telefon (081) 532-76-47; 532-22-31
Prezes Piotr Skrzyński
Fax (081) 532-02-00
WWW www.protektorsa.pl
E-mail sekretariat@protektorsa.pl
ISIN PLLZPSK00019

Komunikaty spółki: PROTEKTOR (PRT)

2016-09-20 16:41 Otwarcie produkcyjne obiektu: hali produkcyjno - magazynowej z zapleczem biurowym
2016-09-14 16:42 Zawarcie umowy kredytu i aneksu do umowy kredytowej
2016-08-31 07:23 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-18 12:29 Otwarcie produkcyjne obiektu: hali produkcyjno- magazynowej z zapleczem biurowym
2016-07-22 11:14 Zmiana Statutu oraz tekst jednolity Statutu
2016-06-30 09:24 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 27 czerwca 2016 roku
2016-06-27 19:49 podjęcie przez Walne Zgromadzenie PRT Uchwały o wypłacie dywidendy
2016-06-27 19:38 treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 27 czerwca 2016 roku
2016-05-31 17:06 Wybór biegłego rewidenta
2016-05-31 16:28 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2016-05-16 07:30 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-04-29 07:02 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-04-29 06:59 Raport roczny R 2015
2016-04-27 07:12 odbiór techniczny nowego obiektu: hala magazynowo- produkcyjna z budynkiem biurowym
2016-04-14 12:02 korekta raportu bieżącego nr 10/2016 ws. wykazu Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 11 kwietnia 2016 roku
2016-04-12 17:36 wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 11 kwietnia 2016 roku
2016-04-11 15:58 zmiany w składzie organu nadzoru - powołanie osoby nadzorującej oraz wybór Przewodniczącego
2016-04-11 15:38 treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 11 kwietnia 2016 roku
2016-03-23 09:12 zgłoszenie kandydatury na niezależnego członka Rady Nadzorczej PRT
2016-03-14 13:56 zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydatury na niezależnego Członka Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A.
2016-03-14 13:49 korekta raportu bieżącego nr 5/2016 ws. zwołania Nadzwyczajengo Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A.
2016-03-14 11:18 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A.
2016-03-07 15:19 Otrzymanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A.
2016-03-04 10:31 Rezygnacja z pełnienia funkcji w organie nadzoru PROTEKTOR S.A.
2016-02-29 08:47 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2015
2016-02-12 12:48 Zmiana terminu przekazywania raportów okresowych
2016-01-19 14:13 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
2015-11-16 06:12 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015
2015-09-14 14:55 zezwolenie na prowadzenie działalności w SSE
2015-08-31 07:24 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm