pieniadz.pl

Zmiana Statutu oraz tekst jednolity Statutu

22-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-22
Skrócona nazwa emitenta
PROTEKTOR
Temat
Zmiana Statutu oraz tekst jednolity Statutu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie_dalej: "Emitent" lub "Spółka"_ realizując obowiązek Emitenta określony w § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że w dniu 21.07.2016 r. powziął informację o rejestracji z dniem 21.07.2016 r. przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wnioskowanych przez Emitenta zmian w Statucie Spółki uchwalonych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2016 roku.
Zmianie uległy: § 1.1., § 7 Statutu.
Dotychczasowe brzmienie § 1.1. Statutu:
§ 1.1 "Firma Spółki brzmi: "PROTEKTOR Spółka Akcyjna"".
Nowe brzmienie § 1.1. Statutu:
§ 1.1 Firma Spółki brzmi: PROTEKTOR Spółka Akcyjna.
Dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu:
§ 7 Przedmiotem działalności Spółki jest:
1_ Produkcja obuwia _15.20.Z_,
2_ Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych _46.16.Z_,
3_ Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach _47.72.Z_,
4_ Transport drogowy towarów _49.41.Z_,
5_ Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów _52.10.B_,
6_ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek _68.10.Z_,
7_ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi _68.20.Z_,
8_ Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane _77.39.Z_.
9_ Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek _77.11.Z_
10_ Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana _82.99.Z_".
Nowe brzmienie § 7 Statutu:
§ 7. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1_ Produkcja obuwia _15.20.Z_,
2_ Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia _46.42.Z_,
3_ Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach _47.72.Z_,
4_ Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych _46.16.Z_,
5_ Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów _52.10.B_,
6_ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek _68.10.Z_,
7_ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi _68.20.Z_,
8_ Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane _77.39.Z_,
9_ Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek _77.11.Z_,
10_ Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana _82.99.Z_,
11_ Transport drogowy towarów _49.41.Z_.".

Zarząd Emitenta w załączeniu podaje do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu Spółki.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-30

+ więcej
  • EUR euro 4,6801 -0,10%  -0,49gr
  • USD dolar 4,3043 -0,47%  -2,04gr
  • GBP funt 5,3177 -0,23%  -1,25gr
  • CHF frank 4,6980 -0,07%  -0,32gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm