pieniadz.pl

Otwarcie produkcyjne obiektu: hali produkcyjno - magazynowej z zapleczem biurowym

20-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-20
Skrócona nazwa emitenta
PROTEKTOR
Temat
Otwarcie produkcyjne obiektu: hali produkcyjno - magazynowej z zapleczem biurowym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do treści raportów bieżących PROTEKTOR Spółka Akcyjna _dalej także: Emitent lub Spółka_ nr 7/2015 z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie zawarcia umowy znaczącej – umowa budowy i najmu hali magazynowo – produkcyjnej wraz z zapleczem biurowym _dalej także: obiekt lub hala magazynowo - produkcyjna_, nr 11/2015 z dnia 14 września 2015 roku w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz nr 11/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie odbioru technicznego nowego obiektu: hala magazynowo - produkcyjna z budynkiem biurowym, nr 18/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 roku w sprawie uchwały Zarządu o planowanym otwarciu produkcyjnym obiektu: hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowym, Zarząd Spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie niniejszym informuje o następującym zdarzeniu.
Niniejszym Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu dzisiejszym nastąpiło otwarcie produkcyjne nowego obiektu Emitenta: hali magazynowo – produkcyjnej z zapleczem biurowym zlokalizowanej w Podstrefie Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec. Etap przeprowadzki oraz rozruchu związanego z uruchomieniem części linii produkcyjnych uległ zakończeniu i rozpoczął się etap ciągłej produkcji w nowym obiekcie Emitenta. Otwarcie produkcyjne hali produkcyjno - magazynowej jest kolejnym etapem inwestycji PROTEKTOR S.A., o której Spółka informowała we wskazanych powyżej raportach.
W ocenie Emitenta umieszczenie całości produkcji ze starej lokalizacji w Lublinie oraz części produkcji z fabryk z Naddniestrza w Mołdawii w strefie ekonomicznej, powinno w przyszłości przyczynić się do poprawy wyników finansowych Emitenta.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a_, ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _rozporządzenie MAR_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm