pieniadz.pl

Polna SA
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24.09.2012r.

29-08-2012


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2012
Data sporządzenia: 2012-08-29
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24.09.2012r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. podaje do publicznej wiadomości proponowaną treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 24.09.2012 r. o godz. 10.00 w Warszawie, ul. Ciasna 6, budynek Multico Sp. z o.o., sala konferencyjna VI piętro.

Uchwała Nr ….. .
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 24.09.2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
§1
Na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. wybiera Pana/Panią ................................ na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ……...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 24.09.2012 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym zgodnie z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym nr 43/2012 w dniu 29.08.2012 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ....................... .
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 24.09.2012 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji Zakładów Automatyki "POLNA" S.A.
§ 1.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu powołuje w skład Rady Nadzorczej Zakładów Automatyki "POLNA" Spółka Akcyjna na bieżącą kadencję Pana/Panią ………………
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm