pieniadz.pl

Polna SA
Zmiana stanu posiadznia akcji.

18-05-2012


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2012
Data sporządzenia: 2012-05-18
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Zmiana stanu posiadznia akcji.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Zbigniewa Jakubasa zawiadomienie o treści:
"Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuję, że w wyniku zawartej w dniu 08 maja 2012 roku i rozliczonej w dniu 11 maja 2012 roku transakcji kupna 29400 sztuk akcji Spółki POLNA S.A. na rynku regulowanym przez podmiot zależny w rozumieniu art. 4 ust 15 Ustawy od Zbigniewa Jakubasa tj. Spółkę Energopol – Trade S.A., zwiększył się o więcej niż 1% łączny posiadany udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki POLNA S.A. Pana Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu art. 4 ust 15 Ustawy tj. Multico Sp. z o.o., Wartico Invest Sp. z o.o., Energopol- Warszawa S.A. oraz Energopol-Trade S.A.
Przedpowyższą zmianą Zbigniew Jakubas wraz z w/w podmiotami zależnymi – Multico Sp. z o.o., Wartico Invest Sp. z o.o. i Energopol Warszawa SA. oraz Energopol-Trade S.A., posiadał 1.052.904 szt. akcji Spółki POLNA S.A., dających prawo do 1.052.904 głosów, co stanowiło 40,73 % udziału w kapitale zakładowym i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów.
W wyniku rozliczenia w/w transakcji Zbigniew Jakubas wraz z w/w podmiotami zależnymi tj. Multico Sp. z o.o., Wartico Invest Sp. z o.o., Energopol Warszawa SA. oraz Energopol-Trade S.A. ogółem posiada 1.082.304 szt. akcji Spółki POLNA S.A., co stanowi 41,87% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do wykonywania 1.082.304 głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 41,87% udziału w ogólnej liczbie głosów."

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm