pieniadz.pl

Polna SA
Wykaz informacji przekazywanych do publicznej wiadomości przez Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w 2011 roku.

29-03-2012


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2012
Data sporządzenia: 2012-03-29
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Wykaz informacji przekazywanych do publicznej wiadomości przez Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w 2011 roku.
Podstawa prawna
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
Treść raportu:

Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z siedzibą w Przemyślu przekazuje wykaz wszystkich informacji określonych w art. 65 ust.1 ustawy o ofercie, przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 r.
Oryginały raportów bieżących i okresowych znajdują się w siedzibie Spółki w Przemyślu, ul. Obozowa 23. Wszystkie raporty dostępne są na stronie internetowej Spółki www.polna.com.pl.
Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych w 2011 r. do publicznej wiadomości.

Raporty bieżące:

Nr raportu Temat Data
01/2011 Terminarz przekazywania raportów okresowych w 2011 r. 27.01.2011
02/2011 Wykaz informacji przekazywanych do publicznej wiadomości przez Zakłady Automatyki
"POLNA" S.A. w 2010 r. 30.03.2011
03/2011 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego i przeglądu
śródrocznego. 14.05.2011
04/2011 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 25.05.2011
05/2011 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20.06.2011. 25.05.2011
06/2011 Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "POLNA" S.A. zwołanego na dzień
20 czerwca 2011 r. wraz z projektami uchwał uwzględniającymi wniosek
Akcjonariusza. 27.05.2011
07/2011 Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów w spółce
Warszawskie Zakłady Mechaniczne "PZL-WZM" w Warszawie S.A. 10.06.2011
08/2011 Podjęte uchwały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 20.06.2011
09/2011 Życiorysy Członków Rady Nadzorczej. 20.06.2011
10/2011 Ukonstytułowanie się Rady Nadzorczej. 20.06.2011
11/2011 Zmiany w składzie Zarządu. 20.06.2011
12/2011 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2011 r. 22.06.2011
13/2011 Niepodejmowanie skupu akcji własnych w zakresie Pierwszego Terminu Nabycia. 20.07.2011
14/2011 Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego. 26.08.2011
15/2011 Złożenie wiążącej oferty nabycia akcji Warszawskich Zakładów Mechanicznych
"PZL-WZM" w Warszawie S.A. 31.08.2011
16/2011 Zmiany w składzie Zarządu. 02.09.2011
17/2011 Uzupełnienie raportu bieżącego 16/2011 z dnia 02 września 2011 r. 05.09.2011
18/2011 Skup akcji własnych - program skupu. 16.09.2011
19/2011 Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. 20.09.2011
20/2011 Przekroczenie 10% ogólnej liczby akcji "POLNA" S.A. 20.09.2011
21/2011 Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. 21.09.2011
22/2011 Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. 22.09.2011
23/2011 Nabycie akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży (przekroczenie granicy
25%). 22.09.2011
24/2011 Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. 23.09.2011
25/2011 Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. 26.09.2011
26/2011 Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. 27.09.2011
27/2011 Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. 28.09.2011
28/2011 Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. 29.09.2011
29/2011 Odstąpienie od negocjacji w sprawie nabycia akcji Warszawskich Zakładów
Mechanicznych "PZL-WZM" w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie. 29.09.2011
30/2011 Ustalenie liczby akcji własnych nabywanych w celu umorzenia lub dalszej
odsprzedaży w Drugim Terminie Nabycia. 29.09.2011
31/2011 Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. 30.09.2011
32/2011 Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. 03.10.2011
33/2011 Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. 04.10.2011
34/2011 Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw
w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 04.10.2011
35/2011 Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. 05.10.2011
36/2011 Oferta zbycia akcji własnych "POLNA" S.A. w celu umorzenia lub dalszej
odsprzedaży. 07.10.2011
37/2011 Oferta zbycia akcji własnych "POLNA" S.A. w celu umorzenialub dalszej
odsprzedaży. 07.10.2011
38/2011 Oferta zbycia akcji własnych "POLNA" S.A. w celu umorzenialub dalszej
odsprzedaży. 07.10.2011
39/2011 Zawarcie umowy nabycia akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej
odsprzedaży. 07.10.2011
40/2011 Zawarcie umowy nabycia akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej
odsprzedaży. 07.10.2011
41/2011 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 11.10.2011
42/2011 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 8.11.2011. 11.10.2011
43/2011 Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji w spółce
"Archimedes"S.A. z siedzibą we Wrocławiu. 11.10.2011
44/2011 Nabycie akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży. 12.10.2011
45/2011 Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. 12.10.2011
46/2011 Zejście poniżej 5% ogólnej liczby akcji "POLNA" S.A. 14.10.2011
47/2011 Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. 18.10.2011
48/2011 Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. 19.10.2011
49/2011 Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. 20.10.2011
50/2011 Nabycie akcjiw ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. 21.10.2011
51/2011 Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. 24.10.2011
52/2011 Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. 25.10.2011
53/2011 Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. 23.10.2011
54/2011 Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. 27.10.2011
55/2011 Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. 02.11.2011
56/2011 Podjęte uchwały na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 08.11.2011
56/2011 Korekta raportu bieżącego nr 56/2011 z dnia 08.11.2011r. 09.11.2011
57/2011 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu w dniu 8.11.2011 r. 10.11.2011
58/2011 Skup akcji własnych - program skupu. 17.11.2011
59/2011 Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. 21.11.2011
60/2011 Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. 22.11.2011
61/2011 Złożenie wiążącej oferty nabycia akcji spółki Archimedes S.A. z siedzibą we
Wrocławiu. 22.11.2011
62/2011 Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. 23.11.2011
63/2011 Nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia (przekroczenie granicy 25%). 25.11.2011
64/2011 Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. 28.11.2011
65/2011 Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. 29.11.2011
66/2011 Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. 30.11.2011
67/2011 Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. 02.12.2011
68/2011 Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. 05.12.2011
69/2011 Ustalenie liczby akcji własnych nabywanych w celu umorzenia. 05.12.2011
70/2011 Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. 06.12.2011
71/2011 Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. 08.12.2011
72/2011 Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. 09.12.2011
73/2011 Dopuszczenie do kolejnego etapu procesu prywatyzacji spółki Archimedes S.A. 09.12.2011
74/2011 Oferta zbycia akcji własnych "POLNA" S.A. w celu umorzenia. 12.12.2011
75/2011 Oferta zbycia akcji własnych "POLNA" S.A. w celu umorzenia. 12.12.2011
76/2011 Oferta zbycia akcji własnych "POLNA" S.A. w celu umorzenia. 12.12.2011
77/2011 Oferta zbycia akcji własnych "POLNA" S.A. w celu umorzenia. 12.12.2011
78/2011 Oferta zbycia akcji własnych "POLNA" S.A. w celu umorzenia. 12.12.2011
79/2011 Zawarcie umowy nabycia akcji własnych w celu umorzenia. 12.12.2011
80/2011 Zawarcie umowy nabycia akcji własnych w celu umorzenia. 12.12.2011
81/2011 Zawarcie umowy nabycia akcji własnych w celu umorzenia. 12.12.2011
82/2011 Zawarcie umowy nabycia akcji własnych w celu umorzenia. 12.12.2011
83/2011 Zawarcie umowy nabycia akcji własnych w celu umorzenia. 12.12.2011
84/2011 Nabycie akcji własnych w celu umorzenia. 14.12.2011
85/2011 Przekroczenie progu 5%. 14.12.2011
86/2011 Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. 16.12.2011
87/2011 Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. 19.12.2011
88/2011 Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. 20.12.2011
89/2011 Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. 21.12.2011
90/2011 Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. 22.12.2011
91/2011 Zmiana stanu posiadania akcji. 22.12.2011
92/2011 Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. 23.12.2011
93/2011 Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. 27.12.2011
94/2011 Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. 30.12.2011

Raporty okresowe:

Raport roczny R 2010 z opinią Biegłego Rewidenta. 21.03.2011
Raport kwartalny Q I/2011. 13.05.2011
Raport półroczny P 2011. 29.08.2011
Raport kwartalny Q III/2011. 14.11.2011Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm