pieniadz.pl

Polna SA
Korekta - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13.03.2012 r.

26-03-2012


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2012
Data sporządzenia: 2012-03-26
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Korekta - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13.03.2012 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu koryguje informację zawartą w Raporcie bieżącym nr 8/2012 z dnia 15.03.2012 r.

jest:
zgodnie z art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. (NWZ) w dniu 13 marca 2012 roku.
1. Jakubas Zbigniew – 617 059 głosów, co stanowiło 60,43% głosów na NWZ oraz 23,87% ogólnej liczby głosów w Spółce.
2. ENERGOPOL-WARSZAWA S.A. – 317 317 głosów, co stanowiło 31,08% głosów na NWZ oraz 12,28% ogólnej liczby głosów w Spółce.

winno być:
zgodnie z art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. (NWZ) w dniu 13 marca 2012 roku.
1. Jakubas Zbigniew – 617 059 głosów, co stanowiło 60,43% głosów na NWZ oraz 23,87% ogólnej liczby głosów w Spółce.
2. WARTICO INVEST Sp. z o.o. – 317 317 głosów, co stanowiło 31,08% głosów na NWZ oraz 12,28% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm