pieniadz.pl

Polna SA
Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A.

26-03-2012


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2012
Data sporządzenia: 2012-03-26
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. informuje o zawarciu w dniu 23 marca 2012 r. przez Spółkę transakcji nabycia 2 akcji własnych w celu ich umorzenia.
Rozpoczęcie skupu akcji własnych nastąpiło w oparciu o uchwałę Zarządu "POLNA" S.A. z dnia 19 marca 2012 r. "w sprawie uchwalenia Programu Skupu Akcji Własnych realizowanego w ramach upoważnienia udzielonego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "POLNA" S.A. z dnia 13.03.2012 r." dotyczącą nabywania nie więcej niż 612 896 (23,71 %) akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia (Program) (raport bieżący nr 9/2012 z dnia 19 marca 2012 r.), podjętą w wykonaniu uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "POLNA" S.A. z dnia 13 marca 2012 r. (raport bieżący nr 7/2012 z dnia 13 marca 2012 r.).
Skup akcji własnych prowadzony jest na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nabywający akcje na rachunek i na rzecz "POLNA" S.A.
Poniżej zamieszczone są szczegółowe informacje nt. parametrów skupu akcji w dniu 22 marca 2012 r.:
• Liczba nabytych akcji: 2 szt.,
• Średnia jednostkowa cena nabycia akcji: 11,57 zł.,
• Liczba głosów na walnym zgromadzeniu odpowiadająca nabytym akcjom: 2,
• Udział nabytych akcji odpowiednio w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce 0,00008%.
• Wartość nominalna każdej akcji wynosi 3,80 zł.

Łącznie "POLNA" S.A. posiada 472 576 szt. (w tym 472 130 szt. nabytych do 31.12.2011 r.) akcji własnych, które stanowią 18,2813% kapitału zakładowego "POLNA" S.A. i uprawniają do 472 576 głosów na Walnym Zgromadzeniu Zakładów Automatyki "POLNA" S.A.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm