pieniadz.pl

Polna SA
Nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia (przekroczenie granicy 25%).

22-03-2012


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2012
Data sporządzenia: 2012-03-22
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia (przekroczenie granicy 25%).
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W związku z realizacją przez Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. skupu akcji własnych w celu ich umorzenia (Program Skupu Akcji Własnych Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. został opublikowany w raporcie bieżącym nr 9/2012 z dnia 19 marca 2012 r.), stosownie do treści art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2273/2003 z dnia 22.12.2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz.U.UE.L.03.336.33) Zarząd "POLNA" S.A. informuje, że z uwagi na wyjątkowo niską płynność akcji, od dnia 23 marca 2012 r. zamierza nabywać akcje własne z przekroczeniem granicy 25% średniego dziennego wolumenu na rynku regulowanym.
"POLNA" S.A.nabywając akcje własne w ramach ww. celu nie przekroczy granicy 50% średniego dziennego wolumenu.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm