pieniadz.pl

Polna SA
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 r.

23-01-2012


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-23
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych Spółki w roku 2012:

1. Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2011 - 20 marca 2012 r.

2. Jednostkowe raporty kwartalne :
- raport za I kwartał 2012 r. - 15 maja 2012 r.
- raport za III kwartał 2012 r. - 14 listopada 2012 r.

3. Jednostkowy raport półroczny - 31 sierpnia 2012 r.

Jednocześnie Zarząd "POLNA" S.A. informuje, że na podstawie §102 ust. 1 niżej wymienionego Rozporządzenia "POLNA" S.A. nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2011 r. oraz na podstawie §101 ust. 2 nie będzie publikowała raportu kwartalnego za II kwartał 2012 r.

Podstawa prawna:
§103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259, ze zm.).

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm