pieniadz.pl

Polna SA
Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A.

16-12-2011


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 86 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-16
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. informuje o zawarciu w dniu 15 grudnia 2011 r. przez Spółkę transakcji nabycia 60 akcji własnych w celu ich umorzenia.
Rozpoczęcie skupu akcji własnych nastąpiło w oparciu o uchwałę Zarządu "POLNA" S.A. z dnia 17 listopada 2011r. "w sprawie uchwalenia Programu Skupu Akcji Własnych realizowanego w ramach upoważnienia udzielonego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "POLNA" S.A. z dnia 8.11.2011 r. dotyczącą nabywania nie więcej niż 58 502 (2,26%) akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia (Program) (raport bieżący nr 58/2011 z dnia 17 listopada 2011r.), podjętą w wykonaniu uchwały nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "POLNA" S.A. z dnia 8 listopada 2011 r. (raport bieżący nr 56/2011 z dnia 8 listopada 2011 r.).
Skup akcji własnych prowadzony jest na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nabywający akcje na rachunek i na rzecz "POLNA" S.A.
Poniżej zamieszczone są szczegółowe informacje nt. parametrów skupu akcji w dniu 15 grudnia 2011 r.:
• Liczba nabytych akcji: 60 szt.
• Średnia jednostkowa cena nabycia akcji: 9,55 zł.
• Liczba głosów na walnym zgromadzeniu odpowiadająca nabytym akcjom: 60.
• Udział nabytych akcji odpowiednio w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce 0,0023 %.
• Wartość nominalna każdej akcji wynosi 3,80 zł.
Łącznie "POLNA" S.A. posiada 462 318 sztuk akcji własnych, które stanowią 17,8845 % kapitału zakładowego "POLNA" S.A. i uprawniają do 462 318 głosów na Walnym Zgromadzeniu Zakładów Automatyki "POLNA" S.A.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-22

+ więcej
  • EUR euro 4,6069 -0,31%  -1,41gr
  • USD dolar 4,3269 -0,22%  -0,96gr
  • GBP funt 5,3020 -0,63%  -3,37gr
  • CHF frank 4,7752 -0,12%  -0,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm