pieniadz.pl

Polna SA
Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A.

21-12-2011


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 89 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-21
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. informuje o zawarciu w dniu 20 grudnia 2011 r. przez Spółkę transakcji nabycia 1 884 akcji własnych w celu ich umorzenia.
Rozpoczęcie skupu akcji własnych nastąpiło w oparciu o uchwałę Zarządu "POLNA" S.A. z dnia 17 listopada 2011r. "w sprawie uchwalenia Programu Skupu Akcji Własnych realizowanego w ramach upoważnienia udzielonego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "POLNA" S.A. z dnia 8.11.2011 r. dotyczącą nabywania nie więcej niż 58 502 (2,26%) akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia (Program) (raport bieżący nr 58/2011 z dnia 17 listopada 2011r.), podjętą w wykonaniu uchwały nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "POLNA" S.A. z dnia 8 listopada 2011 r. (raport bieżący nr 56/2011 z dnia 8 listopada 2011 r.).
Skup akcji własnych prowadzony jest na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nabywający akcje na rachunek i na rzecz "POLNA" S.A.
Poniżej zamieszczone są szczegółowe informacje nt. parametrów skupu akcji w dniu 20 grudnia 2011 r.:
• Liczba nabytych akcji: 1 884 szt.
• Średnia jednostkowa cena nabycia akcji: 9,73 zł.
• Liczba głosów na walnym zgromadzeniu odpowiadająca nabytym akcjom: 1 884.
• Udział nabytych akcji odpowiednio w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce 0,0729%.
• Wartość nominalna każdej akcji wynosi 3,80 zł.
Łącznie "POLNA" S.A. posiada 467 983 sztuk akcji własnych, które stanowią 18,1036 % kapitału zakładowego "POLNA" S.A. i uprawniają do 467 983 głosów na Walnym Zgromadzeniu Zakładów Automatyki "POLNA" S.A.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm