pieniadz.pl

Polna SA
Zakończenie skupu akcji własnych w oparciu o uchwałę nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „POLNA” S.A. z dnia 8.11.2011 r

02-01-2012


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-02
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Zakończenie skupu akcji własnych w oparciu o uchwałę nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "POLNA" S.A. z dnia 8.11.2011 r
Podstawa prawna
§ 56 ust. 3 pkt 3 RO - łączna kwota wierzytelności
Treść raportu:

Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. (Spółka) informuje, że został zakończony skup akcji własnych w celu umorzenia prowadzony w oparciu o uchwałę nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "POLNA" S.A. z dnia 8.11.2011 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki "POLNA" S.A. oraz zwiększenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych (raport bieżący nr 56/2011 z dnia 8 listopada 2011 r.).
Łącznie w okresie od 20.11.2011 r. do 31.12.2011r., tj. w okresie określonym w/w uchwałą NWZ, nabyte zostały 224 949 akcje własne "POLNA" S.A. w tym:
- 24 949 szt. na podstawie § 2 pkt 1 uchwały NWZ, o nabyciu których Spółka informowała w Raportach bieżących nr 59/2011, 60/2011, 62/2011, 64/2011, 65/2011, 66/2011, 67/2011, 68/2011, 70/2011, 71/2011, 72/2011, 86/2011, 87/2011, 88/2011, 89/2011, 90/2011, 92/2011, 93/2011, 94/2011 za średnią cenę 10,54 zł/akcję.
- 200 000 szt. na podstawie § 2 pkt 2 uchwały NWZ, o nabyciu których Spółka informowała w Raportach bieżących nr 79/2011, 80/2011, 81/2011, 82/2011, 83/2011 za cenę 11,00 zł/akcję.
Przed rozpoczęciem w/w skupu "POLNA" S.A. posiadała 247 181 sztuk akcji własnych (o wartości nominalnej każdej akcji wynoszącej 3,80 zł), które stanowiły 9,5620% kapitału zakładowego "POLNA" S.A. i uprawniały do 247 181 głosów na Walnym Zgromadzeniu Zakładów Automatyki "POLNA" S.A.
Po zakończeniu w/w skupu "POLNA" S.A. posiada łącznie 472 130 sztuk akcji własnych (o wartości nominalnej każdej akcji wynoszącej 3,80 zł), które stanowią 18,2640% kapitału zakładowego "POLNA" S.A. i uprawniają do 472 130 głosów na Walnym Zgromadzeniu Zakładów Automatyki "POLNA" S.A.
Zarząd "POLNA" S.A. informuje, iż pod warunkiem podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nabyte akcje własne zostaną przez Zarząd umorzone. Zarząd Spółki zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał(y) w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku ich umorzenia zgodnie z postanowieniami Uchwały NWZA.
W przypadku braku uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych, Zarząd postąpi zgodnie ze stosownymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm