pieniadz.pl

Polna SA
Zawiadomienie o nabyciu akcji.

14-04-2005


KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 4 / 2005
Data sporządzenia: 2005-04-14
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Zawiadomienie o nabyciu akcji.
Podstawa prawna
Art. 148 pkt 1 Ustawy PPO - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu zawiadamia , że dnia 14 kwietnia 2005 r. otrzymał od Banku Gospodarstwa Krajowego informację o treści:
" Działając na podstawie art.147 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.- Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz. U. z 2002 r. Nr 49 poz. 447 z późn. zm.) Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie informuje, że w wyniku nabycia akcji wniesionych przez Skarb Państwa w celu podwyższenia funduszu statutowego Banku, Bank Gospodarstwa Krajowego posiada obecnie 141 382 akcje spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A. , stanowiących 16,98% kapitału zakładowegom spółki. Akcje te dają prawo do 141 382 głosów, stanowiacych 16,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Jednocześnie Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że nie ma zamiarów dalszego zwiększenia udziału
w ww. spółce w okresie 12 miesięcy od złożenia tego zawiadomienia."

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm