pieniadz.pl

Polna SA
Porządek NWZA

22-06-2005


KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 10 / 2005
Data sporządzenia: 2005-06-22
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Porządek NWZA
Podstawa prawna
§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Automatyki POLNA S.A. podaje do publicznej wiadomości proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 21 lipca 2005 r. o godzinie 10 w siedzibie Spółki.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji wniosków i uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.
Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji w depozycie należy składać w siedzibie Spółki do dnia 14.07.2005 r. do godzimy 15.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-07

+ więcej
  • EUR euro 4,4790 -0,25%  -1,12gr
  • USD dolar 4,1887 -0,18%  -0,77gr
  • GBP funt 5,2109 -0,04%  -0,21gr
  • CHF frank 4,6211 -0,19%  -0,87gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm