pieniadz.pl

Polna SA
Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

05-07-2005


KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 12 / 2005
Data sporządzenia: 2005-07-05
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna
§ 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości proponowaną treść uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 21 lipca 2005 r.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu
z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art.392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.23 Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

.
1.Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej stanowi wielokrotność minimalnego wynagrodzenia, ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę . Wysokość miesięcznego wynagrodzenia wynosi dla:
a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej-1,4 krotność
b )Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej- 1,3 krotność
c) Członka Rady Nadzorczej- 1,2 krotność
2.Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za każdy miesiąc, bez względu na częstotliwość posiedzeń Rady Nadzorczej.
3.Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na choćby jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej z powodów nieusprawiedliwionych. Usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej dokonuje na jego wniosek Rada Nadzorcza w formie uchwały.
4.Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu – do 10 dnia każdego miesiąca.

§2

1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2.Traci moc uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm