pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: PHN (PHN)

Pełna nazwa POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. JANA PAWŁA II 12 00-124 WARSZAWA
Telefon (22) 850 91 00
Prezes Maciej Jankiewicz
Fax (22) 8509101
WWW www.phnsa.pl
E-mail sekretariat@phnsa.pl

Komunikaty spółki: PHN (PHN)

2014-05-09 18:29 Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądów i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Polskiego Holdingu nieruchomości S.A. za 2014 rok
2014-04-30 17:21 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. na dzień 26 maja 2014 r. wraz z projektami uchwał
2014-04-23 17:35 Zakończenie przez Warszawski Holding Nieruchomości S.A. Programu skupu akcji własnych spółki dominującej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. oraz przekazanie nabytych akcji na rzecz Skarbu Państwa
2014-04-23 17:20 Nabycie akcji własnych Emitenta przez Warszawski Holding Nieruchomości S.A.
2014-04-22 17:05 Nabycie akcji własnych Emitenta przez Warszawski Holding Nieruchomości S.A.
2014-04-18 17:21 Rozwiązanie listu intencyjnego w sprawie realizacji inwestycji Port Rybacki w Gdyni
2014-04-17 18:00 Nabycie akcji własnych Emitenta przez Warszawski Holding Nieruchomości S.A.
2014-04-16 17:28 Nabycie akcji własnych Emitenta przez Warszawski Holding Nieruchomości S.A.
2014-04-15 17:52 Nabycie akcji własnych Emitenta przez Warszawski Holding Nieruchomości S.A.
2014-04-14 17:16 Nabycie akcji własnych Emitenta przez Warszawski Holding Nieruchomości S.A.
2014-04-11 19:16 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 11 kwietnia 2014 r.
2014-04-11 19:15 Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję
2014-04-11 19:13 Dywidenda za rok obrotowy 2013
2014-04-11 19:10 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 kwietnia 2014 r.
2014-04-11 19:06 Nabycie akcji własnych Emitenta przez Warszawski Holding Nieruchomości S.A.
2014-04-10 18:06 Nabycie akcji własnych Emitenta przez Warszawski Holding Nieruchomości S.A.
2014-04-09 17:43 Komunikat Działu Operacyjnego KDPW
2014-04-09 17:40 Nabycie akcji własnych Emitenta przez Warszawski Holding Nieruchomości S.A.
2014-04-08 18:33 Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii C oraz data pierwszego notowania
2014-04-08 17:56 Złożenie aktualizacji wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C
2014-04-08 17:54 Nabycie akcji własnych Emitenta przez Warszawski Holding Nieruchomości S.A.
2014-04-07 17:45 Nabycie akcji własnych Emitenta przez Warszawski Holding Nieruchomości S.A.
2014-04-04 18:30 Nabycie akcji własnych Emitenta przez Warszawski Holding Nieruchomości S.A.
2014-04-03 18:41 Nabycie akcji własnych Emitenta przez Warszawski Holding Nieruchomości S.A.
2014-04-02 18:19 Nabycie akcji własnych Emitenta przez Warszawski Holding Nieruchomości S.A.
2014-04-01 17:54 Nabycie akcji własnych Emitenta przez Warszawski Holding Nieruchomości S.A.
2014-04-01 17:35 Złożenie aktualizacji wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C
2014-03-31 17:21 Nabycie akcji własnych Emitenta przez Warszawski Holding Nieruchomości S.A.
2014-03-27 19:33 Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C
2014-03-25 08:24 Przyjęcie przez Warszawski Holding Nieruchomości S.A. Programu skupu akcji własnych spółki dominującej - Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm