pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: PHN (PHN)

Pełna nazwa POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. JANA PAWŁA II 12 00-124 WARSZAWA
Telefon (22) 850 91 00
Prezes Maciej Jankiewicz
Fax (22) 8509101
WWW www.phnsa.pl
E-mail sekretariat@phnsa.pl

Komunikaty spółki: PHN (PHN)

2016-10-28 15:54 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. na dzień 28 listopada 2016 r. wraz z projektami uchwał
2016-10-14 12:04 Zawarcie umowy dotyczącej realizacji inwestycji Molo Rybackie w Gdyni (Yacht Park)
2016-09-09 16:38 Rezygnacja Członka Zarządu
2016-08-31 07:03 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-07-21 15:03 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 lipca 2016 r.
2016-07-21 15:02 Treść uchwał rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 lipca 2016 r.
2016-06-23 13:17 Zawarcie znaczących umów skutkujących zbyciem aktywów o znaczącej wartości między spółkami Grupy Kapitałowej Emitenta
2016-06-22 15:27 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
2016-06-22 15:26 Dywidenda za rok obrotowy 2015
2016-06-22 15:23 Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie do momentu ogłoszenia przerwy w obradach
2016-06-22 13:17 Zawarcie znaczących umów skutkujących zbyciem aktywów o znaczącej wartości między spółkami Grupy Kapitałowej Emitenta
2016-06-22 13:15 Zawarcie znaczących umów skutkujących zbyciem aktywów o znaczącej wartości przez spółki zależne Emitenta i ich nabyciem przez inne spółki zależne Emitenta
2016-06-10 14:58 Zmiany w Zarządzie Spółki
2016-06-01 14:56 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2016 r. na wniosek uprawnionego akcjonariusza
2016-05-25 14:10 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. na dzień 22 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał
2016-05-19 14:42 Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
2016-05-12 17:53 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-05-10 12:36 Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za 2015 r.
2016-04-25 14:01 Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądów i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2016 rok
2016-03-30 22:41 Zawarcie umowy dotyczącej nabycia nieruchomości przez spółkę zależną Emitenta
2016-03-25 12:59 Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta znaczącej umowy kredytowej
2016-03-15 21:39 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-15 21:37 Raport roczny R 2015
2016-03-11 16:31 Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
2016-03-04 16:22 Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki
2016-02-17 15:14 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 17 lutego 2016 r.
2016-02-17 15:13 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
2016-02-17 15:12 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 lutego 2016 r.
2016-01-22 15:01 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. na dzień 17 lutego 2016 r. wraz z projektami uchwał
2016-01-18 15:53 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm